Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Παρέμβαση Φαίδωνα για το Νομικό Σύμβουλο          Ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος έστειλε επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου για το θέμα του Νομικού Συμβούλου ...


             Έκρινα σκόπιμο να επικοινωνήσω μαζί σας πριν από την αυριανή συνεδρία του Σώματος, θεωρώντας την απόφαση για τον τερματισμό ή τη συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου με τον κ. Πολύκαρπο Φιλίππου ως Νομικό Σύμβουλό του, πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

                Τα γεγονότα τα οποία δημιούργησαν την πεποίθησή μου ότι ο κ. Φιλίππου είναι ακατάλληλος για να παρέχει στον Δήμο υπό την ιδιότητα του Νομικού του Συμβούλου νομική υποστήριξη και καθοδήγηση με την απαιτούμενη επάρκεια, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και ευθυκρισία αλλά και με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Δήμου, είναι καλά γνωστά. Περιορίζομαι ενδεικτικά στα εξής:

-        Απώλεια φακέλων του Δήμου που αφορούν την πολύ σοβαρή υπόθεση της απαλλοτριωθείσας γης για τη δημιουργία της Δημοτικής Χονδρικής Αγοράς

-        Αυτόκλητη και περίεργη παρέμβασή του στην υπόθεση της διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Επαρχίας Πάφου

-        Ατυχής και ξενίζουσα παρεμβολή του στο χειρισμό του διαγωνισμού για την ανακαίνιση του Μαρκιδείου Θεάτρου και ανεπαρκής - ελλειμματική υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

-        Επιφανειακή/επιπόλαιη προσέγγιση της έρευνας για το αναψυκτήριο του Δημοσίου Κήπου, όπου ετοίμασε γνωμάτευση χωρίς να διαβάσει το μαρτυρικό υλικό και αργότερα έκρινε ότι δεν συντρέχουν πειθαρχικές ή/και ποινικές ευθύνες οποιουδήποτε. Μετά από γνωμάτευση άλλου δικηγόρου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας από την Αστυνομία για ενδεχόμενη ποινική ευθύνη εμπλακέντων στην υπόθεση προσώπων.

Οι αποφάσεις του Σώματος πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και να είναι απαλλαγμένες από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες. Το ζήτημα της συνεργασίας του Δήμου με τον κ. Φιλίππου είναι πολύ σημαντικό για την ίδια τη λειτουργία του Δήμου και τα Μέλη του Σώματος πρέπει να προσμετρήσουν με αίσθημα ευθύνης τις προεκτάσεις και τις συνέπειες μιας απόφασης που αφορά το εν λόγω ζήτημα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Δήμαρχος και ο Δημοτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι έναντι του Νόμου για τις αποφάσεις και ενέργειες του Δήμου σε ολόκληρο το φάσμα του. Η καλόπιστη, αξιόπιστη και επαρκής στήριξη και καθοδήγησή τους από τον εκάστοτε Νομικό Σύμβουλο είναι αποφασιστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την απρόσκοπτη διεκπεραίωση του έργου του. Με δεδομένο ότι η εμπιστοσύνη του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα προς το πρόσωπο του κ. Φιλίππου κλονίστηκε σε απόλυτο βαθμό, με αποτέλεσμα η συνεργασία μας με αυτόν να είναι αδύνατη, εγείρεται αβίαστα ερωτηματικό για τα κίνητρα και τις προθέσεις όσων προβάλλουν ότι ναι μεν κατανοούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική συνεργασία του κ. Φιλίππου με τον Δήμαρχο και τον Δημοτικό Γραμματέα, πλην όμως εμμένουν να παραμείνει ως Νομικός Σύμβουλος, χωρίς να προσφέρει τις αναμενόμενες και απαιτούμενες υπηρεσίες. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί χρηστή διοίκηση, ούτε με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται η εύρυθμη λειτουργία και απόδοση του Δήμου. Ούτε και πρέπει να οδηγήσουμε τον Δήμο σε μια θεσμική κρίση διαρκείας.    

Οφείλω να καταστήσω σαφές ότι ως Δήμαρχος δεν δικαιούμαι να επιτρέψω τέτοια διολίσθηση, αποδεχόμενος την επιβολή της συνεργασίας με πρόσωπο το οποίο δεν περιβάλλω με εμπιστοσύνη αλλ’ αντιθέτως, το θεωρώ επικίνδυνο για τα συμφέροντα του Δήμου. Αυτό επιβάλλει το καθήκον μου και οι υποχρεώσεις μου έναντι του Δήμου και των δημοτών της πόλης της Πάφου.

Όσοι από εσάς δεν είναι σε θέση να λάβουν αντικειμενική απόφαση επί του θέματος λόγω ιδιάζουσας σχέσης με τον κ.    Φιλίππου ή λόγω άλλης σκοπιμότητας, οφείλουν να μην συμμετέχουν στη λήψη απόφασης.

Οφείλουμε προς τον Δήμο και τους δημότες της πόλης της Πάφου, την άσκηση αντικειμενικής κρίσης που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών αυτής της πόλης και όχι την εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών.  

Αύριο πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων για το καλό και το συμφέρον του Δήμου και μόνο και σ’ αυτό θα είμαι εγγυητής.

Με εκτίμησηΦαίδωνας Φαίδωνος
Δήμαρχος Πάφου