Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Το Ινστιτούτο Κύπρου φιλοξένησε το 2ο Διεθνές Συνέδριο των Φυσικών Επιστημών στην Αρχαιολογία στην Αν. Μεσόγειο και Μ. Ανατολή (ICAS-EMME 2)Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το 2ο Διεθνές Συνέδριο των Φυσικών Επιστημών στην Αρχαιολογία στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή (ICAS-EMME 2), που πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα ενενηκοστά γενέθλια του διακεκριμένου Κύπριου Αρχαιολόγου, ΔροςΒάσουΚαραγιώργη.

Το τριήμερο Συνέδριοσυνδιοργάνωσαν το Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό (STARC) του Ινστιτούτου Κύπρου, το Αμερικανικό Αρχαιολογικό Ερευνητικό Κέντρο Κύπρου (CAARI) και η Αρχαιολογική Ερευνητική Μονάδα (ARU) του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τηστήριξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.
Στο «ICAS-EMME 2» συμμετείχαν 275 ερευνητές, εκπροσωπώντας συνολικά 112 ακαδημαϊκά ινστιτούτα, από 27 χώρες. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν συνολικά 100 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, που αφορούσαν σε 7 θεματικές ενότητες: τη Ψηφιακή Τεκμηρίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον Χαρακτηρισμό Έργων Τέχνης,την Εφαρμογή του Σύγχροτρου στην Αρχαιολογική Έρευνα, την Οστεοαρχαιολογία, τη Μελέτη του Αρχαίου Περιβάλλοντος, την Υπολογιστική Αρχαιολογία και την Ανάλυση Αρχαιολογικών Υλικών.
Το Συνέδριο αποτέλεσε, στην ουσία, μία διεθνή ακαδημαϊκή συνάντηση ερευνητών,με αντικείμενο τους, τημελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και της Λιβύης, καθώς επίσης του Ιράν και του Περσικού Κόλπου. Οι ανακοινώσεις αφορούσαν τρέχοντα αποτελέσματα,  διεπιστημονικών ερευνών και κάλυψαν ένα ευρύ χρονολογικό πλαίσιο, από την Παλαιολιθική εποχή έως και τον Μεσαίωνα.
Το Συνέδριο αποτελεί μέρος του χορηγούμενου ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας του H2020 «Promised: PromotingArchaeologicalScience in the Eastern Mediterranean» (Νο 811068).