Δείτε τα τελικά αποτελέσματα... 


Τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στη Σκόπελο

Εκλ.Διαμ.Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  Δ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  Σ.ΠΕΡΙΣΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ 367Β                17           77          97
ΓΛΩΣΣΑ 368Β                15           95          81
ΓΛΩΣΣΑ 369Β                 8          117          67
ΓΛΩΣΣΑ 370Β                12           86          85
Συνολο               52          375        330
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 373Β              103            107       105
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 374Β               69            108       107
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 375Β               95              91       122
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 376Β               81              92       109
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 377Β              109            114       117
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 378Β               73            106       110
Συνολο             530           618        670
ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ 371Β              31            51         74
ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ 372Β              17            60         84
Συνολο              48            111        158
Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  Δ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  Σ.ΠΕΡΙΣΣΗ
Τελικά αποτελέσματα             630            1104        1158