Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Όλα τα νεότερα για τη διενέργεια υπαίθριων εκδηλώσεων

Κατόπιν πολλών αιτημάτων από οργανωμένα σύνολα και φορείς αναφορικά με τη διοργάνωση πολιτιστικών ή και πολιτικών εκδηλώσεων σε υπαίθριους χώρους, το Υπουργείο Υγείας

Δείτε το διάταγμα ΕΔΩ!!!
Οι σχετικές οδηγίες ΕΔΩ!!!
ενημερώνει ότι επιτρέπεται η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (παραστάσεις θεάτρου, μουσικής, χορού, εικαστικές εκθέσεις, κτλ) και πολιτικών εκδηλώσεων (συγκεντρώσεις μελών ή ψηφοφόρων κομμάτων, κτλ) σε υπαίθριους χώρους όπως οι πλατείες, με υποχρεωτική τήρηση των ανάλογων κατευθυντήριων οδηγιών που διέπουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε υπαίθρια αμφιθέατρα.

 
Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις είναι 350 άτομα, τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι καθήμενα. Διευκρινίζεται παράλληλα ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης θα πρέπει να τοποθετούν τα καθίσματα σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζει το πρωτόκολλο των υπαίθριων αμφιθεάτρων, τηρουμένων των αποστάσεων ανάμεσα στα καθίσματα και ανεξάρτητα από τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: