Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Πάφος. Προμήθεια μικρού εξοπλισμού Εργαστηρίων Μαγειρικής για την Σχολή Τουρισμού - ΤΕ.ΠΑ.Κ

Υπογράφηκε το συμβόλαιο για την προμήθεια μικρού εξοπλισμού Εργαστηρίων Μαγειρικής για τις ανάγκες του Κτηρίου Σχολής Τουρισμού, του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Υπογράφηκε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο 17 Μαΐου 2023 το συμβόλαιο μεταξύ της εταιρείας  A. N. Ioannou Construction Ltd, η οποία κατασκευάζει το Κτήριο του ΤΕ.ΠΑ.Κ στην Πάφο και της αναδόχου εταιρείας S. Nicolaides Trading Ltd. με αντικείμενο τη διορισμένη υπεργολαβία για την προμήθεια μικρού εξοπλισμού Εργαστηρίων Μαγειρικής για τις ανάγκες του Κτηρίου της Σχολής Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Πάφο.

Η υπεργολαβία αφορά την προμήθεια μικρού εξοπλισμού Εργαστηρίων Μαγειρικής. Τη διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού διεκπεραίωσε ο Δήμος Πάφου.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε €43.172,18 πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2023.


Δήμος Πάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια: