Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Συνάντηση ΟΣΙΚΑ και CDA για εργοδότηση φοιτητών


Συνάντηση με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής – ΟΣΙΚΑ είχε η Διευθυντική ομάδα των Κολεγίων CDA Παγκύπρια προς εξέταση συνεργασίας σε θέματα προσέλκυσης και εκπαίδευσης ποιοτικών φοιτητών από το εξωτερικό προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες θέσεων εργασίας στον επισιτιστικό και ξενοδοχειακό τομέα.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Νεόφυτος Θρασυβούλου επεσήμανε τη σημαντικότητα της ορθής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού από Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας των αρμόδιων Υπουργείων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Πρόεδρος των Κολεγίων CDA Θανάσης Χριστοφόρου δήλωσε την ετοιμότητα συνεργασίας προσφέροντας κατάλληλα προγράμματα σπουδών σε φοιτητές με ταυτόχρονη εργοδότηση σε θέσεις εργασίας Παγκύπρια.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν τις συνομιλίες, θέτοντας το θέμα στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς προς στήριξη. .Η ΟΣΙΚΑ έχει ζητήσει συνάντηση με την υπουργό Παιδείας για το θέμα αυτό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: