Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Το Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει ένα μοναδικό νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μάστερ) στις Περιβαλλοντικές ΕπιστήμεςΜετά την επιτυχία των Διδακτορικών του Προγραμμάτων, το Ινστιτούτο Κύπρου επεκτείνει το εκπαιδευτικό του χαρτοφυλάκιο για να συμπεριλάβει μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2018 και είναι το πρώτο από μια σειρά μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι μοναδικό στην Κύπρο, θα προετοιμάσει την επόμενη γενιά ηγετών στον τομέα των Περιβαλλοντικών Επιστημών. Προσφέρει δύο επιλογές μεταπτυχιακών, ένα MSc (πρόγραμμα 14 μηνών, 90 ECTS) ιδανικό για φοιτητές που επιδιώκουν την επαγγελματική καριέρα στον τομέα των Περιβαλλοντικών Επιστημών και ένα MSc/MPhil (18-μηνών πρόγραμμα, 120 ECTS) που συμπεριλαμβάνει ένα ενισχυμένο ερευνητικό στοιχείο, για φοιτητές που θέλουν να ακολουθήσουν ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.


Το πολυδιάστατο πρόγραμμα σπουδών προσφέρει δύο επιλογές ειδίκευσης: Μετεωρολογία και Ατμοσφαιρικές Επιστήμες. Η ειδίκευση στη Μετεωρολογία καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα απαραίτητα για επαγγελματίες που απασχολούνται σε Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες πρόγνωσης, όπως απαιτείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO), καθιστώντας την ιδανική για επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να επισημοποιήσουν την εκπαίδευσή τους. Επίσης, είναι μια ιδανική επιλογή για φοιτητές με πρώτο πτυχίο σε κλάδους Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών ή Μηχανικής, που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στο αντικείμενο της Μετεωρολογίας. Η ειδίκευση στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες προσφέρει τους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ακολουθήσουν μια καριέρα στις περιβαλλοντικές επιστήμες: σε συμβουλευτικές περιβαλλοντικές εταιρίες, σε τμήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και επισκόπησης δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Προγράμματος αποτελείται από μια διεθνή ομάδα γνωστών ακαδημαϊκών και ερευνητών, αρκετοί από τους οποίους είναι εξέχοντες επιστήμονες από το Τμήμα Μετεωρολογίας της Κύπρου.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος των Περιβαλλοντικών Επιστημών μπορούν να συνεχίσουν στο διδακτορικό πρόγραμμα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο προσφέρει γενναιόδωρες επιλογές οικονομικής στήριξης. Επιπλέον, οι σπουδαστές που θα αποφασίσουν να συνεχίσουν τις διδακτορικές τους σπουδές στο Ινστιτούτο Κύπρου, ενδέχεται να έχουν απαλλαγή από ορισμένα μαθήματα και ερευνητικές απαιτήσεις.
Το Ινστιτούτο Κύπρου θα προσφέρει υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα. Τα βραβεία είναι μέρος του διακεκριμένου προγράμματος υποτροφιών του Πρύτανη, και είναι οι πιο υψηλού κύρους υποτροφίες που προσφέρονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές του Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines.


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, www.cyi.ac.cy, ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο office.school@cyi.ac.cy ή στο τηλέφωνο: 22208614.