Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Αποκοπή δρόμου Πλατρών - Τροόδους


Στο δρόμο Πλατρών – Τροόδους παρά το «Ψηλό δεντρό» λόγω κατολισθήσεων πετρών και όγκων χώματος, θα γίνει αποκοπή του δρόμου με κατεύθυνση προς Τρόοδος
και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω του χωριού Πλατρών.


http://www.cypruspolicenews.com/ArticleSideGallery/ArticleId=13601