Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Τα είπε έξω από τα δόντια ο Φύτος στο εργαστήρι για την τουριστική βιομηχανίαΆστραψε και βρόντηξε ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Νεόφυτος Θρασυβούλου στο χθεσινό εργαστήρι για την τουριστική βιομηχανία που διοργάνωσε το Υφυπουργείο τουρισμού. Ο κ. Θρασυβούλου ήταν ιδιαίτερα έντονος στις τοποθετήσεις του σχετικά με τα κέντρα αναψυχής και τα προβλήματα τους και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.  

Θέματα
             Εργασιακά...Εύκολη πρόσβαση για ικανό προσωπικό για αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών...Επιμόρφωση διευθυντών κι εργαζομένων κατά την διάρκεια ύφεσης των εργασιών…Δικαίωμα απασχόλησης φοιτητών από 3ες χώρες… μεγάλο το πρόβλημα με την εξέυρεση προσωπικού.

             Ενσωμάτωση δικαιώματος υπηρεσίας… Πρόκληση εποχικότητας στον Τουρισμό… Ανομοιογένεια στην μισθοδοσία του κλάδου… Δημιουργία προνομιακών περιοχών και προνομιακών κέντρων Αναψυχής… Ανασταλτικός παράγοντας παραγωγικότητας το εγγυημένο Δικαίωμα…αποδέκτης του 10% μετατρέπεται σε μέτοχο, χωρίς επιβάρυνση στα έξοδα επένδυσης, συντήρησης και λειτουργικότητας της επιχείρησης…

             Πνευματικά δικαιώματα…Ενιαίος φορέας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων…μία μουσική σύνθεση να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο έργο…οι οργανισμοί εκπροσώπησης ν’ αποτείνονται στον ενιαίο φορέα…

             All Inclusive…Ν’ αναθεωρηθεί ο συγκεκριμένος θεσμός με εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες και ως προς το ποια ξενοδοχεία ανταποκρίνονται σ’ αυτή την προσφορά…

             Ηχορύπανση…Επιτέλους να εξευρεθεί μια εφαρμόσιμη νομοθεσία… Η ανομία δεν εξυπηρετεί κανένα και κυρίως τον ποιοτικό τουρισμό…
             Πρόταση αναθεώρησης/αλλαγής της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας πώλησης οινοπνευματωδών…

             One stop shop…Οι πολλές και διαφορετικές άδειες που απαιτούνται θα έπρεπε να συγκλίνουν και να εκδίδεται από ένα φορέα μία άδεια λειτουργίας