Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

ΣΙΚΑΠ. Όλες οι πληροφορίες για εργοδότηση αιτητών ασύλου, φοιτητών και υπαλλήλων από τρίτες χώρες

Συνάδελφοι, ο ΣΙΚΑΠ ενημερώνει τα μέλη του σχετικά για τον τρόπο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να εργοδοτήσετε στις επιχειρήσεις σας…. Αιτητές ασύλου, Προσωπικό από τρίτες χώρες – visa- Φοιτητές από τρίτες χώρες που σπουδάζουν στην Κύπρο.

 

Αιτητές Ασύλου

Οι αιτητές ασύλου μπορούν να εργοδοτηθούν στα κέντρα αναψυχής ως καθαριστές και βοηθοί κουζίνας. Υποβάλλεται πρώτα την αίτηση για προσωρινή εργοδότηση και στην συνέχεια γράφετε τον αιτητή ασύλου στο σύστημα Εργάνης. Την επόμενη μέρα μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται στο κέντρο σας. Μέσα σε μια εβδομάδα συγκεντρώνετε τα σχετικά δικαιολογητικά και τα υποβάλλεται στο Τμήμα εργασίας στην Πάφο τα οποία αφού ελεγχθούν στην Πάφο, αποστέλλονται στη Λευκωσία για έγκριση. Εν αναμονή της τελικής έγκρισης, ο αιτητής ασύλου μπορεί να εργάζεται κανονικά στην επιχείρησή σας.

 

Προσωπικό από Τρίτες χώρες - visa

Για πρόσληψη προσωπικού από Τρίτες χώρες, αφού πρώτα υποβάλλεται στο Τμήμα Εργασίας Πάφου, Αιτήσεις για Γνωστοποίηση κενών θέσεων εργασίας,   συμπληρώνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα υποβάλλεται στο Γραφείο εργασίας στην Πάφο, όπου ελέγχονται και στη συνέχεια αποστέλλονται στη Λευκωσία για έγκριση. Όταν λάβετε την απάντηση από το Τμήμα Εργασίας τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην πρόσληψη αλλοδαπού εργαζόμενου από τρίτες χώρες. (Βοηθός κουζίνας, τραπεζοκόμος, μπάρμαν) κλπ.   

 

Φοιτητές από Τρίτες χώρες

Για να προσλάβετε φοιτητές από Τρίτες χώρες που φοιτούν στην Κύπρο θα πρέπει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το συμβόλαιο του φοιτητή που προτίθεστε να προσλάβετε και να τα υποβάλλεται στο τμήμα εργασίας Πάφου. Εδώ ελέγχονται και αποστέλλονται για έγκριση στη Λευκωσία. Όταν λάβετε την απαντητική επιστολή, τότε προχωράτε στην πρόσληψη του φοιτητή. Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν στα κέντρα αναψυχής ως τραπεζοκόμοι, βοηθοί κουζίνας, καθαριστές και μπάρμαν. Για τους φοιτητές υποβάλλονται τρεις φορές το χρόνο δικαιολογητικά. Για το Α εξάμηνο ( Οκτώβριος – Ιανουάριο) με 20 ώρες εργασία την εβδομάδα, για το Β εξάμηνο(Φεβρουάριος – Μάιος) επίσης με 20 ώρες εργασία την εβδομάδα και για το καλοκαίρι(Ιούνιος – Σεπτέμβριος)  με 38 ώρες εργασία την εβδομάδα.

 

Για όλες τις πληροφορίες, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται για να εργοδοτηθούν…Αιτητές ασύλου, Προσωπικό από τρίτες χώρες – visa- και Φοιτητές,  επικοινωνήστε με το πλέον αρμόδιο άτομο του συνδέσμου μας, τον  εκτελεστικό γραμματέα του ΣΙΚΑΠ Πέτρο Κεχριώτη στο τηλ 99422527.

Δεν υπάρχουν σχόλια: