Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα μέτρα περιορισμού στην Κύπρο


Τα μέτρα περιορισμού που τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα θα επιτρέπουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους εξαίρεση, για την οποία θα δίνεται έγκριση διακίνησης για χρονικό διάστημα 3 ωρών από τον χρόνο της έγκρισης.
Η έγκριση θα παρέχεται είτε με γραπτό μήνυμα SMS που θα αποστέλλεται στον αριθμό 8998 χωρίς χρέωση ή με συμπλήρωση των εντύπων.
 
Υπάρχουν δύο έντυπα τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν για σκοπούς διακίνησης. Το ένα συμπληρώνεται από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο, και το δεύτερο, που αφορά τη διακίνηση για απολύτως αναγκαίους προσωπικούς λόγους, από τον ενδιαφερόμενο πολίτη, ως υπεύθυνη δήλωση.
 
Σημειώνεται πως σε περίπτωση που πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα έντυπα βεβαιώσεων μετακίνησης που ανακοινώθηκαν, μπορούν να φέρουν μαζί τους χειρόγραφη βεβαίωση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης (ο οποίος να εμπίπτει στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα).

 
Οι Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής και ο Υφυπουργός Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος σε συνέντευξη Τύπου εξήγησαν τη διαδικασία εξασφάλισης κατ΄εξαίρεση διακίνησης, τονίζοντας ότι στην αρχή θα επιδειχθεί ελαστικότητα και οι έλεγχοι θα έχουν περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα μέχρι να γίνει αντιληπτή από τους πολίτες η νέα κατάσταση ζωής. Ταυτόχρονα τονίσθηκε ότι αν παρατηρηθεί κατάχρηση των εξαιρέσεων, τα μέτρα θα γίνουν ακόμα αυστηρότερα.

 
Τόνισαν επίσης ότι αυτοί που προσπαθούν να καταχραστούν το σύστημα θα τύχουν της προβλεπόμενης τιμωρίας, δηλαδή της επιβολής προστίμου.
 
Οι κ. Νουρής και Κόκκινος τόνισαν ακόμα ότι η τιμωρία δεν είναι αυτοσκοπός και ότι ο στόχος είναι ένας και μόνο να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του κορωνοϊού και να αντιμετωπισθεί η πανδημία.
 
Η κατ΄ εξαίρεση άδεια θα δίνεται για τους επτά λόγους που αναφέρονται στο διάταγμα του Υπουργού Υγείας στους οποίους θα προστεθούν εντός της ημέρας άλλοι δύο. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν και να εξασφαλίζουν άδεια διακίνησης και για άλλες αδήριτες ανάγκες που ήταν αδύνατο να εντοπιστούν και να περιληφθούν στις τυποποιημένες μεθόδους αίτησης άδειας διακίνησης.