Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Το Ινστιτούτο Κύπρου αναλαμβάνει δράση στη μάχη κατά του COVID-19Την ώρα που ολόκληρη η υφήλιος εντείνει τη μάχη κατά του κορωνοϊού COVID-19, το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) αναλαμβάνει δράση και ενώνει τις δυνάμεις του με τις διεθνείς προσπάθειες για αντιμετώπιση και καταπολέμηση του «αόρατου εχθρού», που απειλεί την παγκόσμια κοινότητα.


Το ΙΚυ πιστό στην αποστολή του, δηλώνει έτοιμο να διαθέσει οικονομικούς πόρους και να προσφέρει  επιστημονική και τεχνολογική τεχνογνωσία στην υποστήριξη των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την άμβλυνση των πολύπλευρων επιπτώσεων της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Κύπρου, μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, ανακοίνωσε σειρά επιχορηγήσεων σε άτομα και ομάδες της κοινότητας του ΙΚυ, με στόχο την έναρξη ερευνών σχετικά με την κατανόηση και τον μετριασμό των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων του COVID-19. Παράλληλα καλεί και ενθαρρύνει ερευνητές από άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, να συμετάσχουν σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια.

Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις έρευνες να οδηγήσουν σε αναλύσεις των κοινωνικοοικονομικών και επιδημιολογικών επιπτώσεων, των ήδη εφαρμόσιμων μέτρων, ή ακόμη και στον προσδιορισμό των μελλοντικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν, ώστε να διευκολύνουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Μακροπρόθεσμα, οι έρευνες αναμένεται να δώσουν σαφείς απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία θα διαμορφώσει την οικονομία, την κοινωνία, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τους τομείς στην έρευνα και καινοτομία, και την εκπαίδευση.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, και ταυτόχρονα μέσω άλλων ενεργειών που θα ακολουθήσουν, το Ινστιτούτο Κύπρου αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η επιστήμη και η τεχνολογία, πρωτίστως στην ανάκαμψη, αλλά και στον επερχόμενο μετασχηματισμό των κοινωνιών, στην μετά τον COVID-19 εποχή.