Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

"ΑΨΟΓΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ"ΑΨΟΓΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.


Την πλήρη ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση, χωρίς καμία παρατήρηση, του ελέγχου πράξεων που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας στα τέσσερα μεγαλύτερα έργα που εκτελέστηκαν στο κέντρο της πόλης και συγχρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκά Ταμεία, εκφράζει ο Δήμος Πάφου.

Σε επιστολή που απέστειλε στην Τοπική Αρχή, η εταιρεία Grant Thornton (Cyprus) Ltd, η οποία διενήργησε τον έλεγχο εκ μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρει ότι στην Τελική Έκθεση Ελέγχου δεν υπάρχουν ευρήματα και πληροφορεί τον Δήμο Πάφου ότι ο εν λόγω έλεγχος θεωρείται κλειστός.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο Δήμος Πάφου ενήργησε για όλα τα έργα στη βάση της χρηστής διοίκησης, ακολουθώντας απαράβατα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο έλεγχος αφορούσε τα 4 μεγάλα έργα που εκτελέστηκαν στο κέντρο της πόλης, δηλαδή το έργο «Αναβάθμιση και ανάδειξη του Μαρκιδείου Θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου», το έργο «Αναβάθμιση και ενοποίηση δημοσίων δρόμων του Εμπορικού Παραδοσιακού Κέντρου, βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης και ανάδειξη της Πλατείας Κέννεντυ», το έργο «Ανάπλαση, Αναδιαμόρφωση και Ανάδειξη Χώρων στη Συνοικία Μουττάλου» και το έργο «Σύνδεση και Ανάδειξη των Πλατειών 28ης Οκτωβρίου, Κωστή Παλαμά και Διονυσίου Σολωμού», τα οποία εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στην επιστολή της, η Grant Thornton (Cyprus) Ltd ευχαριστεί επίσης τον Δήμο Πάφου για την εποικοδομητική συνεργασία, η οποία όπως τονίζει «είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση και προώθηση μέτρων που συμβάλουν στην ενδυνάμωση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Δήμος Πάφου