Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Ινστιτούτο Κύπρου και Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της ΒηρυτούΜνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, Ινστιτούτο Κύπρου και Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, με στόχο την υλοποίηση και προώθηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αειφόρος ανάπτυξη της γεωργίας κ.α.
Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου από τους προέδρους των δύο Ιδρυμάτων Καθ. Κώστα Ν. Παπανικόλα και Καθ. Fadlo R. Khuri. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού στην Κύπρο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.

Το Ινστιτούτο Κύπρου και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού έχουν πολλά κοινά ανέφερε ο Πρόεδρος του ΙΚυ Καθ. Κώστας Ν. Παπανικόλας, αφού εστιάζονται στην αριστεία της έρευνας και της εκπαίδευσης, στη βάση μιας διεθνούς προοπτικής, με ένα ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ως εκ τούτου πρόσθεσε είναι φυσικοί εταίροι και οι δυνατότητες συνεργασίας είναι τεράστιες.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού Καθ. Fadlo R. Khuri δήλωσε ότι «Προσβλέπουμε σε αυτήν την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, ώστε να προωθήσουμε τη γνώση για αυτούς τους σημαντικούς τομείς», ενώ δεσμεύτηκε ότι το Πανεπιστήμιό τους θα επιδιώξει να συνάψει εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες με ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος  EMME-CARE, που χρηματοδοτείται από το Στρατηγικό Εργαλείο “TEAMING” του Προγράμματος “HORIZON 2020” και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ινστιτούτο Κύπρου θα προχωρήσει στη σύσταση και λειτουργία ενός διεθνούς εμβέλειας Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική Αλλαγή και την Ατμόσφαιρα, το οποίο με σημείο αναφοράς την Κύπρο θα αποτελεί γέφυρα επιστημονικής αριστείας μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.  Ένας από τους βασικούς εταίρους του Ινστιτούτου Κύπρου σε αυτή την προσπάθεια είναι το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, το οποίο θα είναι από τα πρώτα που θα φιλοξενήσουν κοινή καθηγήτρια στο πλαίσιο του προγράμματος EMME-CARE.