Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΥΡΙΟΥ!!!!!!!!!Το Σωματείο Χειμερινών Κολυμβητών Κουρίου σε συνεργασία με τους μαθητές του Περιφερειακού Λυκείου Απ Λουκά Κολοσσίου που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα σχολείο Πρεσβευτής του ΕΚ, πραγματοποίησαν εκστρατεία καθαριότητας της παραλίας του Κουρίου το περασμένο Σάββατο.

Η πρόεδρος του Σωματείου ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας πως τέτοιες δράσεις φανερώνουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής προσφοράς!!!!!!