Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Προβλέψεις για ανεργία 20% στην Κύπρο

Συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας σεποσοστό μεταξύ 9% και 12% και μείωση του πραγματικού ΑΕΠ από 5% ως 8%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι αποφάσεις-σοκ της Ευρωομάδας (Eurogroup), στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης της Κύπρου και οι αρνητικές επιδράσεις των περιοριστικών μέτρων, προβλέπει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.


 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το δελτίο «Οικονομικές Προοπτικές» για τον Απρίλιο του 2013, το ΚΟΕ προβλέπει πως μια μείωση των τραπεζικών καταθέσεων της τάξης του 20% - 30%, θα οδηγήσει σε μείωση του πραγματικού ΑΕΠ σε ποσοστό 5% με 8%, με αποτέλεσμα η συρρίκνωση στην οικονομία το 2013 να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί τουλάχιστον μεταξύ 9% - 12%.
 
Ωστόσο, διευκρινίζεται πως στις εκτιμήσεις αυτές, δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της απότομης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και άλλες εξωγενείς αλλαγές που συμβαίνουν στην οικονομία ταυτόχρονα με τη μείωση των καταθέσεων, όπως είναι η επιβολή περιορισμών στις συναλλαγές και το «πάγωμα» μέρους των ανασφάλιστων καταθέσεων, που περιορίζουν τη ρευστότητα και το κεφάλαιο κίνησης (working capital) των επιχειρήσεων με αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση, και η απουσία νέων εισροών στην Κύπρο μέσω ξένων εταιρειών των οποίων οι δραστηριότητες υποστηρίζονταν από τις τράπεζες και άλλες υπηρεσίες. 

Αυτά, σύμφωνα με το ΚΟΕ, αναμένεται να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε διάφορους άλλους τομείς της εγχώριας οικονομίας.
 
Δεν λήφθηκαν υπόψη επίσης η αυξημένη αβεβαιότητα και απώλεια εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, αφού οι συναλλαγές πλέον ρυθμίζονται με διατάγματα.
 
Η παρατεταμένη τραπεζική αργία τον Μάρτιο, που δυσχέρανε την ομαλή λειτουργία όλων των τομέων της οικονομίας, και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που υιοθετήθηκαν πρόσφατα ή αναμένεται να ψηφιστούν προσεχώς, «εκτιμάται ότι θα έχουν περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα», αναφέρει το ΚΟΕ.
 
Σε σχέση με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το ΚΟΕ εκτιμά ότι αυτός θα μειωθεί σε ποσοστό 1% με 2%, με τον πληθωρισμό για όλο το 2013 να κυμαίνεται γύρω στο 1%.
 
Ως προς την ανεργία (δεδομένα Eurostat), το ΚΟΕ εκτιμά ότι θα αυξηθεί κατά 5 με 6 ποσοστιαίες μονάδες, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για ποσοστό γύρω στο 20% για το 2013.
 
Παράλληλα, αναμένεται σημαντική απώλεια εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρηματιών, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας να καταγράφει μεγάλη πτώση, που να φτάνει μέχρι και 20 μονάδες.
 
Σύμφωνα με το δελτίο του ΚΟΕ οι εισαγωγές αγαθών (ονομαστικοί όροι) θα παρουσιάσουν συρρίκνωση μέχρι και 22%, μικρότερη μείωση στις εξαγωγές αγαθών (2%-6%) και μικρή αύξηση (2%-4%) στις αφίξεις τουριστών.


nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: