Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Οι κάτοχοι αξιογράφων στέλνουν και τον Χριστόφια στο δικαστήριο


Αγωγή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας καταχώρισε το δικηγορικό γραφείο Σωτήρης Δράκος, εκ μέρους κατόχων αξιογράφων (ενάγοντες), σε βάρος της Τράπεζας Κύπρου και άλλων κρατικών αξιωματούχων (εναγόμενοι). 


Εναγόμενοι είναι, μεταξύ άλλων, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο Βάσος Σιαρλή, ο Αθανάσιος Ορφανίδης, ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο Πανίκος Δημητριάδης, ο Χαρίλαος Σταυράκης και άλλοι πρώην και νυν κρατικοί αξιωματούχοι.     

ΚΑΙ άλλοι κάτοχοι αξιογράφων ακολουθούν τον δρόμο της δικαιοσύνης  Οι κάτοχοι αξιογράφων ζητούν, μεταξύ άλλων, διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να ακυρώνονται τα ομόλογα, δάνεια ή και αξιόγραφα κεφαλαίου έκδοσης, κατά ή περί το 2010, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή και συμφωνία απόκτησης αξιογράφων αξίας 400.000 ευρώ.  Αξιόγραφα αξίας 400.000 ευρώ .

 Οι κάτοχοι αξιογράφων υποστηρίζουν ότι οι εναγόμενοι τούς απέσπασαν ποσό ύψους 400.000 ευρώ για διάθεση Αξιογράφων Κεφαλαίου, διά απάτης, δόλιων ή και ψευδών παραστάσεων με δόλια ή σκόπιμη μη αποκάλυψη ουσιωδών γεγονότων ή και λόγω άσκησης πίεσης/ανεπίτρεπτης επιρροής ή και ψυχικής πίεσης για σύναψη ετεροβαρούς σύμβασης, κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 και έπειτα, προκαλώντας τους ζημιά. Επίσης, οι κάτοχοι αξιογράφων αξιώνουν αποζημιώσεις για παράβαση προνοιών του Περί Εταιρειών Νόμου και για ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις στο Εμπιστευτικό Πληροφοριακό Μνημόνιο ή και Πρόσκληση ή και Έκθεση ή και για παραλείψεις αποκάλυψης λεπτομερειών, γεγονότων, υλικού, κατά παράβαση σχετικών προνοιών των Νόμων και Κανονισμών. Επιπλέον, ζητούν επιστροφή «παντός καταβληθέντος ποσού μετά τόκων 7% ή και οιονδήποτε άλλο ποσοστό κριθεί δίκαιο από την ημερομηνία καταβολής του ποσού, ως το Δικαστήριο ήθελε καθορίσει». 

Οι ενάγοντες αξιώνουν, επιπρόσθετα, αποζημιώσεις για αμέλεια ή και για παραβίαση καθήκοντος ή και για παράλειψη καθήκοντος ή και για αδίκημα της παράνομης ή και πλημμελούς εκτέλεσης καθήκοντος.  Αποφασίζει για την επίδοση  Στο μεταξύ, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου όρισε την προσεχή Δευτέρα για να εκδώσει την απόφασή του, κατά πόσο έγινε ορθά η επίδοση του κατηγορητηρίου στους Ανδρέα Βγενόπουλο και Ευθύμιο Μπουλούτα, σε σχέση με την ποινική υπόθεση που καταχωρίσθηκε από τον Σταύρο Μαυρόσαββα, που ισχυρίζεται ότι έχει εξαπατηθεί κατά την αγορά αξιογράφων. Το Δικαστήριο έθεσε σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων προς τους δικηγόρους των Βγενόπουλου και Μπουλούτα, Ανδρέα Γιωρκάτζη και Ανδρέα Χαβγιαρά, αντίστοιχα, τα οποία αφορούν εάν η επίδοση του κατηγορητηρίου έγινε νομότυπα ή όχι. 

Οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων, Ανδρέα Βγενόπουλου και Ευθύμιου Μπουλούτα, θα απαντήσουν με γραπτές αγορεύσεις στο Δικαστήριο, στις 8:45 το πρωί. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι, επίσης, η Λαϊκή Τράπεζα, ο Νεοκλής Λυσάνδρου, οι Χρίστος Στυλιανίδης, Παναγιώτης Κουννής και Κάλια Ευσταθίου από τη Λαϊκή Τράπεζα, και ο τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αθανάσιος Ορφανίδης. Στους Χρίστο Στυλιανίδη, Παναγιώτη Κουννή και Κάλια Ευσταθίου επιδόθηκαν τα κατηγορητήρια και η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 16 Μαΐου. Το κατηγορητήριο, ωστόσο, δεν επιδόθηκε στον κ. Ορφανίδη.

sigmalive

Δεν υπάρχουν σχόλια: