Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ενοικιάζεται το στολίδι της Πάφου


Ενοικιάζεται το στολίδι της Πάφου: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για τη χορήγηση άδειας χρήσεως του δημοτικού εστιατορίου στην Πλατεία Διοικητηρίου.

Σε πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ενοικίαση του νέου εστιατορίου στην Πλατεία Διοικητηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου της ανάπλασης της περιοχής και αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη, προχωρεί ο Δήμος Πάφου.
Στον προσφοροδότη που θα επιλεγεί θα παραχωρηθεί 10ετής Σύμβαση Άδειας Χρήσεως. Οι δύο πρώτοι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης θα είναι χωρίς καταβολή δικαιώματος προκειμένου ο αδειούχος χρήσεως να εξοπλίσει τον χώρο, ενώ η ημερομηνία λήξης της σύμβασης θα οριστεί 10 χρόνια μετά τη δίμηνη αυτή περίοδο.
Ο χώρος που θα ενοικιαστεί αφορά κτίριο εμβαδού 235 τ.μ., πλέον 47 τ.μ. εξωτερικών καλυμμένων χώρων, πλέον 260 τ.μ. πλατειακού χώρου. Μέρος του πλατειακού χώρου εμβαδού 230 τ.μ. θα σκιαστεί με έξοδα του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους όρους του Διαγωνισμού και τα σχετικά έγγραφα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου (τηλ. 26822354, email: prosfores@pafos.org.cy).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου Πάφου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) μέχρι την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 12.00.