Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΤΑΠ Πάφου: Έναρξη δράσεων του ΠρογράμματοςDESTISMART για “έξυπνους” τουριστικούς προορισμούς


 

Στην Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν μεταξύ 27-28 Σεπτεμβρίου 2018εκπρόσωποι της ΕΤΑΠ Πάφου για την εναρκτήρια  συνάντηση των εταίρωντου προγράμματος DESTISMART.


Για την ΕΤΑΠ Πάφου η συμμετοχή της στο εν λόγο πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική αφού οι στόχοι του προγράμματος συνάδουν πλήρως με τους στόχους των τουριστικών φορέων της επαρχίας και την πορεία εκσυγχρονισμού που έχει ήδη πάρει ο προορισμός .

Μεταξύ άλλων η ΕΤΑΠ μέσω του προγράμματος  θα συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων όπως προσβάσιμος τουρισμός για όλους (ήλεκτρο-κινητικότητακ.α) , υποδομές για ποδηλάτες και περιπατητές, εγκατάσταση/δημιουργία τεχνολογικής και άλλης υποδομής πληροφόρησης κ.α .  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δέκα εταίροι, φορείς και οργανώσεις  από 9 διαφορετικές χώρες περιλαμβανόμενου του Ηνωμένου Βασιλείου, την Γερμανία,  Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία , Ελλάδα, Λετονία, Ουγγαρία.

Ο “ηγέτης” εταίρος του προγράμματος είναι η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ενώ   η διάρκεια του έργου είναι 4 χρόνια, σε δύο φάσεις.  Ο Ολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο €1.9 εκ , ενώ το κονδύλι που θα διαχειριστεί η ΕΤΑΠ ανέρχεται στις €180,000.