Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την αρτιότερη οργάνωση της δημοτικής υπηρεσίας, ο Δήμος Πάφου προχωρεί στην ψηφιοποίηση του αρχείου των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το πρωί, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία S. KANIKLIDES (CYPRUS) LTD το σχετικό συμβόλαιο συνολικού ποσού 70.924 ευρώ.
Μιλώντας κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο κ. Φαίδωνος ανέφερε ότι στόχος του Δήμου είναι η πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ένταξη της Τοπικής Αρχής στην ψηφιακή εποχή προς όφελος του πολίτη, ο οποίος θα έχει πλέον τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και της διεκπεραίωσης των τρεχουσών υποθέσεων και συναλλαγών του με τον Δήμο με τρόπο εύκολο, γρήγορο και απλό.