Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Θέσεις για διδακτορικό και μεταδιδακτορικό της ερευνητικής ομάδας του Prof. Γιάννη Κρικίδη

Prof. Γιάννης Κρικίδης


Πέντε θέσεις για διδακτορικό στις ασύρματες επικοινωνίες καθώς και μεταδιδακτορικό - post-doc - ανακοινώνει ο προφέσορ του πανεπιστημίου Κύπρου Γιάννης Κρικίδης. Πρόκειται για θέσεις της ερευνητικής του ομάδας στο UCY. Είναι στα πλαίσια της εθνικής και Ευρωπαϊκής χρηματοδότης. Ακολουθούν όλες οι λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους.  


Department of Electrical and Computer Engineering
University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

IRIDA Research Centre for Communication Technologies

PAINLESS Early Stage Researcher (Special Scientist-Research
Associate) positions

The Department of Electrical and Computer Engineering of the University of Cyprus
is seeking to appoint two high-calibre Early Stage Researchers (Special Scientist –
Research Associate) to join the Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network
on ‘energy-autonomous Portable Access points for INfrastructure-LESS
networks - (PAINLESS)’.
Position
Location:
Early Stage Researcher 4: Advanced signal processing techniques for wireless
powered backscattering communications
Early Stage Researcher 12: System level analysis of WPT/SWIPT for millimetre
wave communications
University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
Working Time: Full Time
Duration: Fixed-Term (3 years)
Salary:  (annual salary is €32.412,24) (before employer and employee deductions –
fixed for period of the appointment) per annum, plus a monthly taxable mobility
allowance of €600 – paid in Euros using an appropriate conversion rate.
 If applicable, an additional taxable monthly family allowance of €250 subject
to family status of the appointee.

About PAINLESS
The explosive growth of applications and industrial sectors that rely on broadband connectivity, is set to stretch the
demand for wireless networks beyond the reach of the power grid infrastructure. Access points are being deployed on
board of drones, while more than 84,000 hybrid-energy base stations are expected to be deployed annually in remote
areas by 2020. Portable network nodes that are energy-autonomous and operate detached from the power grid will
become indispensable in the coming applications of wireless networks. Energy-autonomy presents immense challenges
for the wireless network design and imposes a complete re-think of technological solutions. PAINLESS has the visionary
aim to establish a training and research platform to pioneer green, energy-autonomous portable network nodes which
are self-subsistent and limitlessly-scalable, to satisfy future demands with minimal infrastructure. It promises a paradigm
shift by integrating and jointly optimising wireless networks with renewable energy sources, radiated energy harvesting
and airborne access points, as well as establishing disruptive performance benchmarks for the combined wireless
power-and-information distribution. Our results will kick-start an innovation ecosystem for infrastructure and service
providers of ICT to develop and commercialise a new generation of autonomous, sustainable and power-independent
communication networks with selforganising functionality, to enable 100% coverage in urban environments in a powerefficient
manner; provide network access to all types of emergency, disaster and special events areas; and connect
remote / developing areas with problematic infrastructure. PAINLESS relates to H2020-MSCA with a vision to produce
the first generation of experts in a radically new wave of energy autonomous networks that will revolutionise the wireless
networking technology landscape and the plethora of associated vertical business sectors.

The Role
ESR4 and ESR12 will be enrolled on the PhD programme at the Department of Electrical and Computer
Engineering, University of Cyprus and will write their thesis on a topic related to Advanced signal
processing techniques for wireless powered backscattering communications (ESR4) and System
level analysis of WPT/SWIPT for millimetre wave communications (ESR12), supervised by Prof. Ioannis
Krikidis at the University of Cyprus for the entire duration of their PhD programme. Both ESRs will also benefit
from secondments to other project partners of the PAINLESS project.
Position: ESR4
Title: Advanced signal processing techniques for wireless powered backscattering communications
Objectives: The ESR will study sophisticated signal processing techniques that combine wireless power
transfer with backscatter communications. This beneficial combination allows the receivers to use a portion
of the received signal for energy harvesting, while the remaining portion is modulated through antenna
impedance mismatching and reflected back. The first part of this work, is to model the dyadic backscatter
channel and study the fundamental limits of this technology by using information theoretic tools. In the
second part of this work, the ESR will study advanced signal processing techniques in order to boost the
performance in terms of energy harvesting and probability of error; techniques such as MIMO, space-time
coding, and spatial modulation will be re-designed for a backscatter communication framework. Finally, the
ESR will be also in place to prototype the proposed technical solution in a real and complete simulation
environment, by importing data from current cellular networks provided from 3GPP models.
Expected results:
 Fundamental limits of wireless powered backscattering communications.
 Enhancement of the energy harvesting and link performance through sophisticated signal
processing techniques.
 Prototype of cellular wireless powered backscattering system by using real-world 3GPPP data.
Planned secondment(s): 3 months at RIO Systems, Israel and 6 months at Nokia, Ireland.
Position: ESR12
Title: System level analysis of WPT/SWIPT for millimetre wave communications
Objectives: This ESR will study millimetre wave (mmWave) communications in the context of wireless
power transfer (WPT) and simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT) to address the
aims of T3.4. System level analysis will be undertaken for different architectures e.g. sensor, cellular, aerial
networks with EN constraints, with the use of mathematical tools such as stochastic geometry. The
fundamental limits of mmWaves in both WPT and SWIPT scenarios will be investigated under specific
energy neutrality constraints and the considered parameters will be optimized. Finally, a comparison
between mmWaves and sub-6 GHz in terms of energy harvesting but also an investigation of their coexistence
in the same network will be performed.
Expected results:
 System level analysis of wireless powered mmWave networks.
 Fundamental limits of mmWaves in the context of WPT.
 Comparison and co-existence analysis of mmWaves with sub-6 GHz.
Planned secondment(s): 6 months at Lyra Electronics, UK and 3 months at RIO Systems, Israel.
Each ESR’s PhD must be designed and conceived as an integral part of the overall PAINLESS project. The
successful candidate will be a team player, prepared to work closely with the Project’s senior staff and other
ESRs. By the end of the third year the ESR will be expected to complete a publishable chapter for the volume
constituting one of the major deliverables of PAINLESS. This chapter can be a part of the PhD dissertation,
which, most likely, will be completed at a later date.
This is an outstanding opportunity to be part of a network of leading scholars working on state of the art
technologies in Wireless Communications. In addition to PhD supervision, the successful candidate will
benefit from a wide-ranging training programme, which will encompass:
a) Regular summer/winter schools pertaining to both, technical skills on topics in wireless communications
relevant to the scope of the PAINLESS project, and a range of transferable skills (research
management, entrepreneurship, patents, etc.);
b) An overseas research secondment to one of the partner universities in the PAINLESS consortium;
c) A secondment to a non-academic training partner;
d) A number of career fares towards the end of their project, to assist in their future employment.
The ESR will help organise and present their research at a major international conference on the themes of
the PAINLESS research programme.
Duties & Responsibilities
1. Undertake postgraduate research in support of the agreed doctoral research project.
2. Work closely with the academic supervisors to ensure the compatibility of the individual project with the
overall goals of PAINLESS.
3. Present and publish research to both academic and non-academic audiences.
4. Attend and participate in academic and non-academic conferences, events and seminars.
5. Attend and participate in all training events and supervisory meetings.
6. Be seconded to other network partners as necessary to fulfil the grant obligations.
7. Prepare progress reports and similar documents on research for funding bodies, as required.
8. Contribute to the delivery and management of the wider Programme, including attending and
participating in programme committee meetings.
As job descriptions cannot be exhaustive, the ESR may be required to undertake other duties, which are
broadly in line with the above duties responsibilities.
Person Specification
1. Undergraduate degree and a postgraduate Master’s degree (or equivalent) in electronic or electrical
engineering, or a physical sciences subject.
2. Excellent written and verbal communication, including presentation skills.
3. Highly proficient English language skills.
4. Excellent organisational skills, attention to detail and the ability to meet deadlines.
5. Ability to think logically, create solutions and make informed decisions.
6. Willingness to work collaboratively in a research environment.
7. A strong commitment to their own continuous professional development.
8. Ability to travel and work across Europe.
Eligibility Requirements
All candidates must meet the following requirements to be considered for this post:
a) Early-Stage Researchers (ESRs) shall at the time of recruitment by the host organisation be in the first
four years (full-time equivalent research experience) of their research careers and not yet have been
awarded a doctoral degree. Full-time equivalent research experience is measured from the date when a
researcher obtained the degree which would formally entitle him or her to embark on a doctorate, either
in the country in which the degree was obtained or in the country in which the researcher is recruited.
b) At the time of recruitment by the host organisation, researchers must not have resided or carried out their
main activity (work, studies, etc.) in the country of their host organisation for more than 12 months in the
three years immediately prior to the recruitment date. Compulsory national service and/or short stays
such as holidays are not taken into account.
How to Apply
Applications must be sent by email to Prof. Ioannis Krikidis (krikidis@ucy.ac.cy).
The application must include:
a) A cover letter explaining your motivation for applying.
b) A Curriculum Vitae setting out your educational qualifications as well as any additional scientific
achievements and publications.
c) A copy of your Master’s certificate (or equivalent) or certificate of graduation.
d) An official transcript of the completed subjects and grades achieved in the course of the Master’s
programme.
e) Two letters of recommendation from researchers familiar with your academic activities, e.g. the advisor
of your Master’s thesis.
Selection process
The selection and recruitment processes of the ESRs will be in accordance with the European Charter and
Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The recruitment process will be open, transparent,
impartial, equitable, and merit-based. There will be no overt/covert discrimination based on race, gender,
sexual orientation, religion or belief, disability or age. To this end, the following selection criteria for the
recruitment of the ESRs will be considered:
1) Curriculum vitae
2) Academic performance (diplomas, university transcripts, etc.)
3) Research and industrial experience
4) Awards and fellowships
5) Publications and patents
6) Research, leadership, and creativity potential
7) English knowledge
8) Other relevant items based on the specific candidate
The recruitment process will adhere to the guidelines described in the Grant Agreement of the PAINLESS
project. At the network’s level, the recruitment panel will include a minimum of 3 members of the project in
order to guarantee gender- and sector-balance.
Applications close on 31st December 2018 and the selected candidates will be recruited no later than the 1st
October 2019. Interested applicants are invited to apply to both positions of ESR4 and ESR12, and to
express their preference for one of them if they prefer to. The applications will be analysed after the
application deadline, and the shortlisted candidates will be invited to a Skype interview.
EMPLOYMENT TERMS
The position is on a contract basis. A three year contract will be offered. The monthly salary (employer cost)
will be in total € 3.301,02 or € 3.551,02 (including family allowance, if applicable). More specifically the
monthly salary will include: living allowance €2.701,02, mobility allowance €600 and family allowance
(if applicable ) €250 .
From this amount the University of Cyprus will deduct the employer and employee contributions and income
tax. Income tax will be paid according to your annual income and the tax scale. Medical coverage in the
public Medical System and 13th Salary are not provided. However UCY provides the opportunity to become
a member of a medical scheme with your own contribution. Further details will be provided at the employment
stage.
Further Information
For more information about the post, please contact Prof. Ioannis Krikidis (krikidis@ucy.ac.cy)
Disclaimer
By applying for this position, the applicants give their consent to circulate their application within the members
of the consortium.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSITY OF CYPRUS
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

IRIDA Research Centre for Communication Technologies

SPECIAL SCIENTISTS (Research Fellow, Research Associate (s),/Assistant
Researcher (s) POSITIONS

Title: Special Scientist
No. of Position(s): Three (3)
Category: 1 Year Contract (subject to renewal)
Location: University of Cyprus, Nicosia
The IRIDA Research Centre for Communication Technologies invites applications for
Special Scientists in the area of wireless communications. IRIDA is a recently established
research unit at the University of Cyprus, conducting both basic and applied research in
the broad area of wireless communication theory and its applications. The research
conducted at IRIDA, deals with various types of wireless communication networks such
as machine-to-machine communications, cellular networks, relaying, cognitive radio,
heterogeneous networks, 5G and beyond 5G wireless communications. Topics of
particular interest are:
 Radio-frequency energy harvesting/wireless energy transfer
 Cooperative networks/Relaying
 Full-duplex radio
 MIMO and multi-user communication systems
 Millimeter-wave communications
 Edge caching
 Heterogenous networks/ small cells
 Cognitive radio
 Physical-layer secrecy/Information theoretic secrecy
 Software radio/USRP experimental implementation

The Centre is active in several national and European funded research projects and is
seeking to employ Postdocs, PhD candidates and BSc/MSc holders.
The position holder (depending on his/her qualifications) will be required to perform the
following tasks:
1. Shaping research directions and producing results in the area of wireless
communications
2. Attracting funding in cooperation with industrial partners
3. Coordinating research projects and delivering outputs
4. Disseminating results through high impact journals and conference publications
5. Providing guidance to PhD and MSc students
6. Organizing relevant workshops and summer schools
Special Scientist – Research Fellew Profile
The candidate should possess a PhD degree or equivalent in Electrical/Electronics
Engineering, Computer Science, Applied Mathematics or any other relevant field.
The ideal candidate should have a publication record in a number of the topics listed
above and an extensive project-based experience (particularly ESA, Industry, and
H2020).
Development skills in MATLAB or C++ are required. Knowledge of software-defined radio
systems, the latest standards in communications as well as theory and methods of
optimization are desirable.
Fluent written and verbal communication skills in English are required.
Special Scientist - Research Associate/Assistant Researcher Profile
The candidate should possess a Bachelor degree or equivalent in Electronic/Electrical
Engineering, Computer Science or Applied Mathematics. A Master degree or equivalent
will be considered as an advantage.
The ideal candidates should have some knowledge and experience in a number of the
topics listed above.
Development skills in MATLAB or C++ are required. Knowledge of software-define radio
systems and development skills in NI Labview will be considered as an advantage.
Fluent written and verbal communication skills in English are required.
EMPLOYMENT TERMS
The position is on a contract basis. Initially a one-year contract will be offered, but this may be
renewable based on performance for multiple years without any limitation. The monthly salary
(employer cost)
From this amount the University of Cyprus will deduct the employer and employee contributions
and income tax. Income tax will be paid according to your annual income and the tax scale.
Medical coverage in the public Medical System and 13th Salary are not provided. However UCY
provides the opportunity to become a member of a medical scheme with your own contribution.
Further details will be provided at the employment stage.
Interested candidates should submit the following by email to the Director of the IRIDA Centre,
Associate Professor Ioannis Krikidis at krikidis@ucy.ac.cy by Friday 9th November 2018.
1. Cover letter that specifies their employment availability date.
2. A detailed curriculum vitae in English or in Greek.
3. Copies of transcripts of BSc/MSc/PhD degree(s).
4. The names and contact details of at least two persons from whom references may be
requested.
For more information please contact the IRIDA Research Centre for Communications Technologies,

by phone at +357 22 89 51 59.