Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης

 

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus» του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για

a)      τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία

b)      τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Δικαιούχοι συμμετοχής είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

1.       Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας (που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουναποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία.Εξαιρούνται τα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας πουλειτουργούν ως αίθουσες δεξιώσεων ή χώροι εστίασης εντός ή εκτός παιγνιδότοπων).

2.       Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων ( που διαθέτουν επιπλέον θεματικόεστιατόριο όπου με βάση τον τιμοκατάλογο προσφέρονται αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία)

3.       Δυνητικοί Δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής

(επισημαίνεται ότι για τις κατηγορίες 1 και 2

Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος, με μέγιστο όμως ποσό επιχορήγησης €200.000 ως ακολούθως:

·         Στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75%.

·         Στις υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65%.

·         Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50%.

Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης €15.000.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο και η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους από το Υφυπουργείο (First In- First Out).


υφυπουργειο τουρισμού 

Δεν υπάρχουν σχόλια: