Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Σημαντική απόφαση του Υπουργικού για τους Ουκρανούς που βρίσκονται στην Κύπρο

 Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Λήφθηκε μεταξύ άλλων η παρακάτω απόφαση σχετικά με τους Ουκρανούς που βρίσκονται στην Κύπρο...

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών για την πορεία υλοποίησης εκτέλεσης της απόφασης του στις 4/3/2022 που αφορά τους Ουκρανούς πρόσφυγες. 

Από τις 22/2/22 μέχρι το τέλος Απριλίου αφίχθηκαν 15096 άτομα από τα οποία παρέμειναν στην Κύπρο 10501. Πρόσθετα με τους 10501, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει την ίδια κάλυψη και στους 1537 Ουκρανούς που αφίχθηκαν στην Κύπρο από την 1/2/22 και εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας λόγω της Ρωσικής εισβολής. 

Επίσης, σε μια προσπάθεια παροχής πρόσθετων διευκολύνσεων στους Ουκρανούς πρόσφυγες που εισήλθαν νόμιμα στη Δημοκρατία μετά την 1/2/22 και δεν αιτήθηκαν προσωρινή προστασία, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση της περιόδου παραμονής τους στη Δημοκρατία από 90 σε 180 ημέρες.https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=27673#flat

Δεν υπάρχουν σχόλια: