Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Προγράμματα για αντιμετώπιση της ανεργίας

Έξι νέα σχέδια απασχόλησης, τα οποία θα προσφέρουν κίνητρα για δημιουργία πέραν των 7.500 θέσεων εργασίας ή πρακτικής εξάσκησης, προκήρυξε την βδομάδα που μας πέρασε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Συγκεκριμένα, τα σχέδια αφορούν 5000 θέσεις απόκτησης εργασιακής πείρας για νέους και 2.500 θέσεις εργασίας. 


Η «Α» παρουσιάζει αναλυτικά τα νέα σχέδια απασχόλησης και πρακτικής εξάσκησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.
1. Σχέδιο επιχορήγησης της απασχόλησης σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1-4 Άτομα
Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης ενός εργοδοτουμένου, που εργάζεται με πλήρη ή/και μερική απασχόληση για τουλάχιστο δύο συνεχή χρόνια σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 25% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και εργοδοτούσαν από 1 μέχρι 4 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013. Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ποσό τις €7.000 ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Σημειώνεται ότι 20 Φεβρουαρίου 2014 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων (σε έντυπη μορφή) και 31 Μαρτίου 2014 λήγει η προθεσμία. Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης είναι το Τμήμα Εργασίας. Ο προϋπολογισμός σχεδίου είναι €7 εκατομμύρια ενώ το σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


αλήθεια Online

Δεν υπάρχουν σχόλια: