Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Ινστιτούτο Κύπρου: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ 2020-2021Το Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 στους ακόλουθους κλάδους:


          Περιβαλλοντικές Επιστήμες,  MSc/MPhil
(Environmental Sciences, MSc/MPhil)

          Επιστήμη Δεδομένων και Προσομοίωση, MSc
(Simulation and Data Science, MSc)

          Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, MSc
(Digital Cultural Heritage, MSc)


Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου διατηρεί μικρό αριθμό φοιτητών υψηλού επιπέδου τους οποίους ενσωματώνει πλήρως στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεξάγουν έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες. Απόφοιτοι των προγραμμάτων μας κατέχουν ήδη θέσεις στον ακαδημαϊκό́ χώρο και στη βιομηχανία, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποτροφίες προσφέρονται με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον των φοιτητών να σπουδάσουν στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου. Φοιτητές που δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν υποτροφία έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν μια από τις γενναιόδωρες ευκαιρίες οικονομικής βοήθειας όπως τις ερευνητικές  υποτροφίες (research assistantships).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο. Τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση. Η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων είναι η Αγγλική, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η 31η Ιανουαρίου. Ακολουθούν ακόμη δύο προθεσμίες στις 15 Απριλίου και στις 15 Ιουλίου (για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις  επιπρόσθετες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy).ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy  ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση office.school@cyi.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο +357 22208614.

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).