Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Η κατάσταση του οδικού δικτύου προς τα ορεινά


Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Προδρόμου – Τροόδους, Πλατρών – Τροόδους και Καρβουνά – Τροόδους), είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.
Οι εν λόγω δρόμοι είναι πολύ ολισθηροί λόγω παγετού.  


http://www.cypruspolicenews.com/ArticleSideGallery/ArticleId=16936