Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Δείτε αναλυτικά το νέο διάταγμα που ισχύει από σήμερα 1 Απριλίου

 

Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 12) του 2021. Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Δείτε αναλυτικά το διάταγμα  ΕΔΩ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: