Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Συνεχίζεται η εκροή καταθέσεων στην Κύπρο


Στα 502 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι εκροές καταθέσεων τον Φεβρουάριο του 2014 από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, λόγω κυρίως της απόσυρσης καταθέσεων ύψους 439 εκ. ευρώ από κατοίκους Κύπρου, υποχωρώντας στα 46,40 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου.Αυτό είναι το υψηλότερο ποσό εκροής καταθέσεων από τον Σεπτέμβριο του 2013, όταν αποσύρθηκαν καταθέσεις ύψους 828 εκ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, οι συνολικές καταθέσεις μειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014 στα 46,40 δισεκατομμύρια ευρώ, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2007, από 46,90 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία οι καταθέσεις μειώθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 273,7 εκ. ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2013 (πριν το κούρεμα), οι συνολικές καταθέσεις μειώθηκαν κατά 21,06 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 20,1%, ενώ από το υψηλότερο επίπεδο των 72,46 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2012, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 26,06 δισ. ευρώ.

Στο συνολικό ποσό εκροής καταθέσεων συμπεριλαμβάνονται το κούρεμα των ανασφάλιστων καταθέσεων σε Τράπεζα Κύπρου και Μαρφίν Λαϊκή, συνολικού ποσού γύρω στα 8 δισ. ευρώ και ομολόγων και αξιόγραφων, συνολικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ.
Όπως καταδεικνύουν τα νέα στοιχεία της ΚΤ, μείωση καταθέσεων σημειώθηκε τόσο από κατοίκους Κύπρου όσο και από κατοίκους εκτός Ευρωζώνης και Τρίτων Χωρών αλλά και από κατοίκους κρατών μελών ΕΕ (εκτός κατοίκων Κύπρου).

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014 κατά 439 εκ. ευρώ, στα 32,30 δισ. ευρώ, από 32,74 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014, ενώ οι καταθέσεις κατοίκων χωρών εκτός Ευρωζώνης και Τρίτων Χωρών, μειώθηκαν κατά 18,3 εκατομμύρια ευρώ, στα 11,89 δισ. ευρώ, από 11,91 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014.
Αντίθετα, οι καταθέσεις κατοίκων άλλων κρατών μελών ΕΕ (εκτός κατοίκων Κύπρου) μειώθηκαν κατά 45,5 εκ. ευρώ, στα 2,20 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν ελάχιστα, στα 386,9 εκ. ευρώ, από 388,9 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014.
Οι καταθέσεις ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων μειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014 σε 2,25 δισ. ευρώ, από 2,30 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Οι καταθέσεις εταιρειών μειώθηκαν στα 11,18 δισ. ευρώ, από 11,32 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις νοικοκυριών μειώθηκαν στα 27,71 δισ. ευρώ, από 27,86 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
Μικρή μείωση κατά 63 εκ. ευρώ παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2014 τα συνολικά δάνεια στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, υποχωρώντας στα 62,95 δισ. ευρώ, παρά την αύξηση των χορηγήσεων προς κατοίκους Κύπρου κατά 152 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ.
Τον Ιανουάριο του 2014 τα συνολικά δάνεια ήταν 63,01 δισ. ευρώ και τον Φεβρουάριο του 2013 ανέρχονταν στα 72,40 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014 στα 49,81 δισ. ευρώ, από 49,65 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014 και από 54,05 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2013.
Τα δάνεια προς κατοίκους κρατών μελών ΕΕ μειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014 στα 4,17 δισ. ευρώ, από 4,23 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα δάνεια προς κατοίκους κρατών μελών εκτός Ευρωζώνης και Τρίτες Χώρες μειώθηκαν στα 8,96 δισ. ευρώ, από 9,12 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 

newzup