Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Στο Ινστιτούτο Κύπρου το 5ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EAGLE

Το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heidelberg της Γερμανίας και το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης στην Ιταλία, διοργανώνει το πέμπτο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού  ...
προγράμματος EAGLE (Europeananetwork of Ancient Greek and Latin Epigraphy) από τις 10 έως και τις 12 Μαρτίου 2015. Στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στην Αθαλάσσα, θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 50 αντιπρόσωποι από όλη την Ευρώπη, όπως διακεκριμένοι επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι από δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς.


Το πέμπτο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EAGLE θα επικεντρωθεί στη  χρήση και επαναχρησιμοποίηση υλικού της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς (διαλειτουργικότητα, αποθετήρια και κοινές υποδομές). Για την επίτευξη του προγράμματος δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν ψηφιακά δεδομένα μέσω της χρήσης εξειδικευμένου επιστημονικού εξοπλισμού, ενώ ένας από τους στόχους του είναι η αξιοποίηση της ψηφιακής επιγραφικής ως έναυσμα και για τον πολιτιστικό τουρισμό.

Το πρόγραμμα EAGLE είναι ένα δίκτυο βέλτιστων πρακτικών που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην παροχή μιας ενιαίας πύλης στους ενδιαφερόμενους, ενώ  αφορά τις επιγραφές του αρχαίου κόσμου.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το σύνδεσμο του προγράμματος:

Δεν υπάρχουν σχόλια: