Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Δείτε τα στοιχεία νοσηλειών στην Κύπρο με βάση το ιστορικό εμβολιασμού τους

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για στοιχεία νοσηλειών με βάση το ιστορικό εμβολιασμού τους

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείαςγια ενίσχυση της διαφάνειας και της σωστής ενημέρωσης των πολιτών,αποστέλλονται τα στοιχεία νοσηλειων σε συνάρτηση του εμβολιαστικού τους ιστορικού.

Τα πιο κάτω στοιχεία των νοσηλευόμενων είναι μέχρι τις 20Ιανουαρίου 2022 και δεν συμπεριλαμβάνονται οι post COVID ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

 

Τρέχουσες νοσηλείες κατά ιστορικό εμβολιασμού

 

 

%

Χωρίς ιστορικό εμβολιασμού

 

 

77%

Πλήρως εμβολιασμένοι (δύο δόσεις ή μία δόση για JJ)

 

 

3%

Πλήρως εμβολιασμένοι που έχουν παρέλθει 5 μήνες και δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της 2η δόσης και από την ημερομηνία 1ης δόσης για το JJ

 

 

10%

Μερικώς εμβολιασμένοι

 

 

1%

Έλαβαν την ενισχυτική δόση και νόσησαν σε λιγότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της ενισχυτικής/3ης δόσης

 

 

1%

Έλαβαν την ενισχυτική δόση και νόσησαν μετά από 14 ημέρες ήκαι περισσότερο από την ημερομηνία λήψης της ενισχυτικής/3ης δόσης (Οι ασθενείς είναι άνω των 62)

 

 

8%

Σύνολο

 

100%

 

(ΑΦ) 


https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=25427#flat


Δεν υπάρχουν σχόλια: