Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Προσωπικό από τρίτες χώρες θα προσλαμβάνουν τα κέντρα αναψυχής. Όλες οι πληροφορίες

Μετά συντονισμένες ενέργειες ΟΣΙΚΑ και ΣΙΚΑΠ καταφέραμε όπως οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής να μπορούν να εξασφαλίσουν προσωπικό από Τρίτες χώρες.

Συνάδελφοι,  πηγαίνετε στα κατά τόπους Γραφείο Εργασίας να ανοίξετε θέσεις για εργαζόμενους στα κέντρα αναψυχής. Δηλαδή, υποβάλετε Γνωστοποίηση κενών θέσεων εργασίας.  Από Τρίτες χώρες, οι υπάλληλοι που μπορείτε να εργοδοτήσετε είναι στο 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων σας. Τον αριθμό των υπαλλήλων της επιχείρησής σας είναι βασικό να το γράψετε στην ανάλογη φόρμα.

 Στη συνέχεια, συμπληρώστε τις σχετικές αιτήσεις -  φόρμες  τις οποίες θα παραδώσετε μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στον πρόεδρο του ΣΙΚΑΠ Άγγελο Ονησιφόρου, που με τη σειρά του θα τις προσκομίσει στο Υπουργείο Εργασίας – Τμήμα Εργασίας - για τελική έγκριση, αφού θα λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις έγκρισης υπάλληλων από τρίτες χώρες.

Σχετικά με την Πόλη Χρυσοχούς, για αιτήσεις και  φόρμες επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του ΣΙΚΑΠ στην Πόλη Λάκη Ματθαίου - 99655425 ή περάστε από το Κάμπινγκ, καθημερινά μέχρι τις 15.00 μμ, για να παραλάβετε αιτήσεις και φόρμες αλλά και να γίνετε μέλη του Συνδέσμου μας.  

Να σημειωθεί ότι, η όλη διαδικασία αφορά μέλη του ΣΙΚΑΠ που έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύνδεσμο.

Για όλες τις πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εκτελεστικό Γραμματέα του ΣΙΚΑΠ στο  τηλ 99422527. Ο Σύνδεσμος έχει να σας προμηθεύσει τις σχετικές αιτήσεις και γνωστοποιήσεις κενών θέσεων εργασίας.

 

ΟΣΙΚΑ - ΣΙΚΑΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: