Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

"Αρνητικές οι επιπτώσεις του All inclusive στην Κύπρο"

Το All inclusive αποτελεί μια δυναμική πραγματικότητα στην τουριστική βιομηχανία με κινδύνους για την αειφορία του τουρισμού, εκτιμά η Αναπληρωτής Γενική Διευθύντρια του ΚΟΤ Αννίτα Δημητριάδου.


Μιλώντας στην παρουσίαση της μελέτης με θέμα το θεσμό του All inclusive, είπε πως «Στις τουριστικές περιοχές που λειτουργεί μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με το θεσμό του «All Inclusive» παρατηρούνται αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε παρεμφερείς υπηρεσίες και στην τοπική κοινωνία, όπως στα κέντρα αναψυχής, τις εκδρομές, τα καταστήματα πώλησης «souvenir», περίπτερα, «supermarkets», κλπ.”

O τουρίστας, περιορισμένος στο ξενοδοχείο του, δεν έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί και να απολαύσει τον πολιτιστικό πλούτο, να βιώσει την ποικιλομορφία της χώρας και την πραγματική φιλοξενία των κατοίκων της, στοιχεία που ενισχύουν τη χώρα μας με ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί, πρόσθεσε.

Η κ. Δημητριάδου είπε ότι πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της Πάφου και αποφασίστηκε η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων σε συνεργασία με αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Πάφου που προσφέρουν όρους διαμονής «All Inclusive» και οι οποίες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την όλη προσπάθεια.

«Κυριότερες δράσεις είναι το πρόγραμμα «Ambassador», η Αυθεντική Γωνιά σε χώρο του ξενοδοχείου, η δημιουργία `Logo – Destination Pafos` το οποίο θα απονέμεται σε επιχειρήσεις οι οποίες θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ετοιμασία χάρτη με τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Αυτό που απαιτείται είναι συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των πιο πάνω δράσεων ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η δέσμευση όλων των εταίρων να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού All Inclusive, με την προσδοκία ότι η υλοποίηση των δράσεων αυτών θα συμβάλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που παρατηρούνται», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού Φίλιππος Π. Δρουσιώτης, στο δικό του χαιρετισμό, είπε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο καθιστούν ξεκάθαρο ότι η σημασία του τουρισμού για την κυπριακή οικονομία είναι σήμερα ακόμη πιο ζωτική.

«Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι τουρίστες έχουν γίνει πιο απαιτητικοί αναζητούν εμπειρίες από τις διακοπές τους, εμπειρίες που θα τις θυμούνται μια ολόκληρη ζωή. Θέλουν όταν βρίσκονται στις όμορφες παραλίες και τα ξενοδοχεία της Κύπρου να μπορούν να το αντιλαμβάνονται από τα κυπριακά φαγητά και ποτά, από τους φιλόξενους Κύπριους που θα τους σερβίρουν, από τα ενδημικά φυτά που θα συναντούν στις εξορμήσεις τους. Αυτά και πολλά άλλα είναι τα χαρακτηριστικά που προσπαθεί να αναδείξει το CSTI μέσα από τα προγράμματα αειφορίας που εφαρμόζει στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Μέσα από αυτό το καινοτόμο εγχείρημα, συνέχισε, προτείνουμε την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που θα ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη στην τοπική οικονομία, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών με την εμπειρία των διακοπών και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις βοηθώντας να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Πάφου ως τουριστικός προορισμός.

«Η έμφαση έχει δοθεί σε ξενοδοχεία ‘All Inclusive’, δεδομένου ότι αποτελούν την πλειοψηφία των κλινών στην Πάφο. Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια της έρευνας η οποία διεξήχθη από το Brighton Hospitality Research Group (BHRG), με στόχο τον εντοπισμό και την ανάληψη πιθανών πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση των δαπανών των τουριστών στην Επαρχία της Πάφου. Η υλοποίηση του έργου έχει ανατεθεί στην PwC Κύπρου. Έχει εντοπιστεί ένας συγκεκριμένος αριθμός επιμέρους προορισμών εντός της Επαρχίας, βάσει του υφιστάμενου δικτύου δημοσίων μεταφορών και της δυνατότητας διασύνδεσής τους με τα σημεία έλξης της Επαρχίας. Έχουν διεξαχθεί εποικοδομητικά εργαστήρια με την ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν ήδη εκπαιδευτεί «πρεσβευτές» από 10 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής που προσφέρουν πακέτα διακοπών «All Inclusive».
«Η εκπαίδευση περιλάμβανε πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που μπορεί να βιώσει κάποιος στην Πάφο, καθώς και την κατανόηση της σημασίας του προορισμού και της ύπαρξης ενός «κοινού οράματος» που θα ωφελήσει μελλοντικά την κοινωνία της Πάφου.
Στην Πάφο και γενικότερα σε όλη την Κύπρο υπάρχει η ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι οι τουρίστες γνωρίζουν τον προορισμό και τι έχει να τους προσφέρει και στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις.
Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων του τουρισμού είναι το κλειδί για την επίτευξη του στόχου αυτού. Επομένως καλώ όλους τους φορείς του τουρισμού όπως στηρίξουν την προσπάθεια αυτή», πρόσθεσε.
Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από τους εκπροσώπους της PWC Γιώργο Ιωάννου και Παναγιώτη Μοϊρας.
Όπως αναφέρθηκε, ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε το 2012 από το Travel Foundation UK σχετικά με την αύξηση της συνεισφοράς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην τοπική οικονομία, σχετίζεται με το γεγονός ότι οι τουρίστες που διαμένουν στην επαρχία Πάφου, ξοδεύουν λιγότερα χρήματα σε δραστηριότητες/ αγορές έξω από το ξενοδοχείο τους σε σχέση με τους τουρίστες που διαμένουν σε άλλες περιοχές της Κύπρου.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι για βελτίωση της πιο πάνω κατάστασης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού και το Travel Foundation UK, ανέθεσαν στο Brighton Hospitality Research Group (BHR) του Brighton University, να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα με σκοπό να εντοπίσει κίνητρα που θα μπορούσαν να ωθήσουν τους τουρίστες στην επαρχία Πάφου να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα και χρόνο έξω από τα ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν.

Σύμφωνα με τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης που αναδείχθηκαν είναι ότι μεταξύ των τουριστών υπάρχει έλλειψη σωστής πληροφόρησης σε σχέση με δραστηριότητες που μπορούν να εμπλακούν εκτός των ξενοδοχείων που διαμένουν και ότι οι τοπικές επιχειρήσεις που δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο και ελκυστικό να προσφέρουν στους τουρίστες, είναι δύσκολο να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην τουριστική αγορά.

Τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της πιο πάνω μελέτης υλοποιήθηκαν από τη συμβουλευτική εταιρεία PWC. Μέσα από την υλοποίηση του έργου αναπτύχθηκε το τοπικό σήμα “Destination Pafos” το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους τουρίστες να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν επιχειρήσεις στην Πάφο οι οποίες προσφέρουν κυπριακά προϊόντα, εμπειρίες και τοπική φιλοξενία.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που αναπτύχθηκαν για τους σκοπούς του συγκεκριμένου έργου. Ακολούθως σε αυτές τις επιχειρήσεις θα απονεμηθεί το τοπικό σήμα «Destination Pafos» για να το αναρτήσουν στις προσόψεις των καταστημάτων τους αλλά και στην ιστοσελίδα τους.

Πηγή ΚΥΠΕ
http://www.sigmalive.com/news/local/241497/kot-arnitikes-epiptoseis-logo-ton-all-inclusive#sthash.Qp9U0q6e.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια: