Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Τσουχτερά πρόστιμα για αδήλωτη εργασίαΤσουχτερά πρόστιμα, που ξεκινούν από €3.500 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο και άλλες κυρώσεις, προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία που τέθηκε σήμερα σε ισχύ, με την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου να δηλώνει πως δεν θα δοθεί άλλη απαλλαγή σε όσους παρανομούν, μετά την 3μηνη περίοδο χάριτος που προβλέπει ο νόμος.


Μιλώντας σήμερα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι η αδήλωτη εργασία στην Κύπρο υπολογίζεται στο 15,4%, παραδέχτηκε όμως ότι το ποσοστό αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό του προβλήματος που υπάρχει. Το πρόβλημα με την αδήλωτη εργασία αφορά κατά 50% κοινοτικούς, 34% είναι Κύπριοι και 16% αλλοδαποί. Σύμφωνα με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου, τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας στην Κύπρο είναι ανάλογα με αυτά που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Υπουργός ανακοίνωσε παράλληλα τη δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης, με το σχετικό νομοσχέδιο να κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Σε πρώτο στάδιο θα απασχοληθούν περίπου 20 άτομα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, έχοντας στη διάθεσή τους σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, όπως η ανάλυση κινδύνου.

«Η αδήλωτη εργασία στερεί μια θέση από έναν άνεργο», είπε η κ. Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας ότι οι αδήλωτοι εργαζόμενοι δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες εισφορές για να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Συνέχισε, λέγοντας ότι δημιουργείται επιπρόσθετα προβλήματα στο ΤΚΑ, αλλά και συνθήκες άνισου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σχετικά με τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου σε κάθε εργοδότη που απασχολεί αδήλωτους εργαζόμενους ή που δεν δηλώνει το πραγματικό ύψος του μισθού.

Εξήγησε ότι τα πρόστιμα καθίστανται πραγματικά αποτρεπτικά, καθώς ανέρχονται σε €500 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, αυξανόμενα κατά €500 για κάθε μήνα. Παράλληλα, εισάγεται τεκμήριο στη νομοθεσία, που θεωρεί δεδομένη την απασχόληση για ένα τουλάχιστον εξάμηνο πριν από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης, με το συνολικό πρόστιμο να ανέρχεται στις €3.500.

Υπάρχει περιορισμός του ανώτατου ποσού προστίμου μέχρι €10.000 για τους εργοδότες που απασχολούν μέχρι 10 υπαλλήλους.

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου εντός 30 ημερών, αυτό μειώνεται κατά 30% αλλά εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, αυξάνεται κατά €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Παράλληλα, έχει καθοριστεί και διαδικασία για υποβολή ένστασης.

Ταυτόχρονα με το τεκμήριο ελάχιστης περιόδου απασχόλησης, ισχύει και αυτό του ελάχιστου ποσού αποδοχών αδήλωτου μισθωτού. Αυτό σημαίνει ότι οι έξι μήνες θα θεωρούνται ως πραγματικός χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, με αποδοχές τουλάχιστο €1.144 το μήνα.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός τμήματός της για μέγιστο διάστημα 48 ωρών, όταν επιβάλλεται νέο διοικητικό πρόστιμο εντός περιόδου δύο ετών. Όπως είπε η κ. Αιμιλιανίδου, αρμόδιο όργανο για την επιβολή της κύρωσης της αναστολής είναι τριμελής Επιτροπή, με πρόεδρο τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η επιβολή των κυρώσεων του διοικητικού προστίμου και της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης προβλέπεται και στις περιπτώσεις απασχόλησης προσώπων που βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο ή που απασχολούνται χωρίς άδεια απασχόλησης.

Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους, η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €200, με ανώτατο ποσό τις €5.000, ενώ ισχύει επίσης το τεκμήριο του εξαμήνου.

Με τη νομοθεσία αντιστρέφεται επίσης το βάρος της απόδειξης προς τον εργοδότη, ο οποίος θα καλείται να αποδείξει ότι δεν απασχολούσε τον αδήλωτο υπάλληλο.

Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασία, παύει και η συνήθης δικαιολογία ότι «ξεκίνησε να εργάζεται χθες», καθώς εισάγεται η υποχρέωση για την ηλεκτρονική δήλωση της πρόσληψης εργοδοτουμένου το αργότερο μια μέρα πριν από την ημέρα πρόσληψης.

Με την τροποποίηση των σχετικών περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να τηρεί Μητρώο Προσλήψεων, στο οποίο θα καταχωρεί κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργοδοτούμενο.

Στη Νομοθεσία έχει προβλεφθεί απαλλαγή από τις προνοούμενες κυρώσεις για τους πρώτους τρεις μήνες από την εφαρμογή της, σε περιπτώσεις όπου ο παραβάτης αυτοβούλως προβαίνει σε δήλωση αδήλωτης εργασίας εντός τριών μηνών από την έναρξη της ισχύος του Νόμου.

Η απαλλαγή δεν θα ισχύει για απασχόληση προσώπων που βρίσκονται παράνομα στη Δημοκρατία και προσώπων που δεν έχουν τη νενομισμένη άδεια απασχόλησης, ενώ σύμφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου «μετά τους τρεις μήνες δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος χάριτος».

Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε εξάλλου ότι στο πλαίσιο της τροποποιητικής νομοθεσίας, έχει εγκριθεί και σχετική διάταξη για τη μετονομασία της «σύνταξης γήρατος» σε «θεσμοθετημένη σύνταξη», ώστε η ονομασία της να συμβαδίζει με τις αντιλήψεις της σημερινής εποχής.

Προωθείται το νομοσχέδιο για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης

Ερωτηθείσα σχετικά με την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης, η Υπουργός Εργασία είπε ότι θα αποτελείται από εκπαιδευμένους επιθεωρητές, οι οποίοι θα προβαίνουν σε ελέγχους με σύγχρονο τρόπο. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει εγκριθεί επιπρόσθετο κονδύλι για την εργοδότηση περισσότερων ατόμων.

Τα 20 άτομα που προβλέπεται να εργοδοτηθούν σε πρώτο στάδιο θα έχουν πρώτιστο μέλημα την πάταξη της αδήλωτη εργασίας, σύμφωνα όμως με την Υπουργό θα εξετάζουν παράλληλα και θέματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία.

Η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης με τις διευρυμένες αρμοδιότητες και εξουσίες θα υπάγεται στη Διοίκηση του Υπουργείου και θα διεξάγει στοχευμένες επιθεωρήσεις στη βάση ανάλυσης κινδύνου. Δίνοντας ένα παράδειγμα, η Υπουργός, ανέφερε ότι δεν μπορεί μια ξενοδοχειακή μονάδα με εκατοντάδες κλίνες να απασχολεί μόνο δύο καμαριέρες.

Το σχετικό νομοσχέδιο είναι έτοιμο και θα κατατεθεί εντός των ημερών για ψήφιση στη Βουλή, κατέληξε η κ. Αιμιλιανίδου.http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/erxontai-tsoyxtera-prostima-gia-adilotoys-ergazomenoys