Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Άρχισε η καταβολή επιδομάτων για την περίοδο Δεκεμβρίου 2020

Καταβολή Επιδομάτων για τα Ειδικά Σχέδια προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας για την περίοδο Δεκεμβρίου 2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι πραγματοποιείται από σήμερα η καταβολή Επιδομάτων για όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν δεόντως συμπληρωμένες και με επιβεβαιωμένο τραπεζικό λογαριασμό για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο Δεκεμβρίου 2020. Για όσες επιχειρήσεις δεν είχαν επιβεβαιωμένο τραπεζικό λογαριασμό, θα σταλούν Κυβερνητικές Επιταγές τις προσεχείς ημέρες.

Επίσης, πραγματοποιείται η καταβολή της Εφάπαξ Χορηγίας στο πλαίσιο:

i. του Σχεδίου Επιδότησης Επιχειρήσεων που τελούσαν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και συμμετείχαν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εφαρμόστηκαν για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 και

ii. του Σχεδίου Επιδότησης Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων που τελούσαν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή είχαν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την πανδημία του ιού COVID-19 και συμμετείχαν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εφαρμόστηκαν για την περίοδο Νοεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή της Εφάπαξ Χορηγίας δεν απαιτείτο η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εγκρίθηκαν για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης κατά τις υπό αναφορά περιόδους.https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=18057#flat

Δεν υπάρχουν σχόλια: