Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Ινστιτούτο Κύπρου: Σημαντικός Συνεργάτης στο Κέντρο Αριστείας «RAISE» για Εφαρμογές στη Μηχανική

Το Ινστιτούτο Κύπρου συνεχίζει δυναμικά την ερευνητική του δράση σε τομείς και εφαρμογές στη Μηχανική. Συγκεκριμένα, το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του ΙΚυ συμμετέχει δυναμικά στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας (CoE) για Εφαρμογές στη Μηχανική με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και Προσομοιώσεις, με υπολογιστική ισχύ 1018 υπολογισμών κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο (κλίμακα exa), με το ακρωνύμιο «RAISE».

Tο «RAISE» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και καινοτομία. Το εν λόγω Κέντρο Αριστείας αναμένεται να προωθήσει τη χρήση υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing - HPC), για τους επερχόμενους υπολογιστές κλίμακας exa (exascale computing) σε εφαρμογές μηχανικής.

Το Ινστιτούτο Κύπρου αποτελεί μέρος μιας κοινοπραξίας, στην οποία μετέχουν τα υπερυπολογιστικά κέντρα του Juelich  (Γερμανία) και της Βαρκελώνης (Ισπανία), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN), καθώς και κορυφαίοι βιομηχανικοί και ακαδημαϊκοί εταίροι από την Ισλανδία, τη Γαλλία, την Ελβετία, το Βέλγιο και τη Λετονία.

Το «RAISE» θα αποτελέσει μοχλό αριστείας σε νέες μεθοδολογίες που συνδέουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και τις εφαρμογές τους, σε πολύπλοκα προβλήματα ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας. Το Κέντρο Αριστείας «RAISE» θα έχει επίκεντρο τον χρήστη, ενώ η έρευνα που θα επιτελεί θα βασίζεται στην από κοινού ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικοί υπολογιστές θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις εφαρμογές των χρηστών τους, τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στη βιομηχανική κοινότητα. Το Κέντρο Αριστείας θα συγκεντρώσει πόρους, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό από όλη την Ευρώπη και θα επικεντρωθεί σε έρευνα αιχμής που προωθεί τη διεπιστημονικότητα και τη συνέργεια με εθνικά/περιφερειακά προγράμματα.

Το Κέντρο Αριστείας «RAISE» θα ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων προβλημάτων στην επιστήμη και τη μηχανική, από την αεροναυπηγική και το σχεδιασμό τουρμπινών, μέχρι την τηλεπισκόπηση, τις διεργασίες παρασκευής και τη μηχανική ήχου. Το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΙΚυ θα εφαρμόσει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης στην υπολογιστική ρευστοδυναμική, οι οποίοι θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένοι για φυσικά συστήματα.

Στόχος της προσπάθειας είναι η καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών διαβροχής σε επιφάνειες, γεγονός που επιτρέπει τη ρύθμιση των φυσικών χαρακτηριστικών τους, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στη συλλογή νερού, σε τεχνολογίες εκτύπωσης, στην άντληση πετρελαίου κ.α. Επιπλέον, το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΙΚυ, μέσω της συνεργασίας του με την κοινοπραξία εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου Delphi, θα εργαστεί πάνω σε μεθοδολογίες σεισμικής απεικόνισης, οι οποίες βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε προσομοιώσεις και σε τεχνικές αφομοίωσης δεδομένων, με στόχο να ενισχύσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων κάτω από την επιφάνεια της γης.

 

 

 

Η προώθηση της υιοθέτησης υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και προσεγγίσεων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του κέντρου αριστείας. Η συμμετοχή του Ινστιτούτου Κύπρου στην κοινοπραξία του «RAISE» αναμένεται να συμβάλει επιπρόσθετα στις συνεχείς προσπάθειες του Ερευνητικού Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την παροχή πρόσβασης στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, σε υποδομές και σε εξειδικευμένη γνώση, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και μεταπτυχιακών σπουδών.

Ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο έχει και το κοινό όραμα του κέντρου αριστείας, με τον πρόσφατα αναγνωρισμένο ρόλο του CaSToRC, ως του εθνικού κέντρου υπερυπολογιστών, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού έργου EUROCC, καθώς και με το έργο SimEA ERA Chair, το οποίο δόθηκε στο CaSToRC για την προώθηση πρωτοποριακής έρευνας στον τομέα της υπολογιστικής μηχανικής. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την Κυπριακή κυβέρνηση, το CaSToRC θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις δράσεις του για την προσέγγιση επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών φορέων, για τη δημιουργία νέων συνεργασιών, με στόχο την προώθηση τέτοιων τεχνολογιών στους κύκλους εργασίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: