Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

«Να ισχύουν τρία χρόνια οι άδειες κέντρων αναψυχής από Δήμους και Κοινότητες»

Αύριο Τρίτη  21  Σεπτεμβρίου 2021 θα εξεταστεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η μη εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου όσο αφορά την περίοδο ισχύος των αδειών λειτουργίας υποστατικού που χορηγούνται και τα προβλήματα που δημιουργούνται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων  Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής – ΟΣΙΚΑ – Νεόφυτο Θρασυβούλου, η ΟΣΙΚΑ ζήτησε να εγγραφεί  το συγκεκριμένο θέμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής  και ζητεί όπως οι  άδειες κέντρων αναψυχής από τους Δήμους και τις Κοινότητες να ισχύουν για τρία χρόνια.

Η Ομοσπονδία, τόνισε, μέσα από μελέτες που έχει κάνει και κατόπιν απόψεων που πήρε από τα μέλη του είναι σίγουρη πως το μέτρο αυτό θα αποδώσει και θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό την γραφειοκρατία, που παρατηρείτε σήμερα με την ετήσια έκδοση αδειών από τους Δήμους και τις Κοινότητες.

Με άλλα λόγια, είπε,  οι Δήμοι  δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία για έκδοση αδειών στα κέντρα αναψυχής, που έχει ψηφιστεί.

Εξάλλου, ο κ. Θρασυβούλου, ανέφερε ότι, η ΟΣΙΚΑ ετοιμάζει εισηγήσεις για το νομικό πλαίσιο σχετικά με την απασχόληση αλλοδαπών στα κέντρα αναψυχής, μιας και η διαδικασία που εφαρμόζεται τώρα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις και στο θέμα αυτό αφού οι εισηγήσεις της ΟΣΙΚΑ λαμβάνονται υπόψη από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, κατέληξε ο κ. Θρασυβούλου.      

Δεν υπάρχουν σχόλια: