Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Πληρωμή εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις μέσω SISnet

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν ότι αν και λειτουργεί το Διαδικτυακό Σύστημα SISnet (sisweb.mlsi.gov.cy) για είσπραξη εισφορών για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία καταβολής τους, εντούτοις παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων που συνεχίζουν να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους εκτός του Συστήματος SΙSnet.

Συνεπώς, καλούνται οι πιο πάνω εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι όπως, άμεσα, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι σε θέση οι μεν εργοδότες, να καταβάλουν έγκαιρα τις τρέχουσες εισφορές για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 μέσω του SΙSnet μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021 και οι δε αυτοτελώς εργαζόμενοι, να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές τους για το τρίτο τρίμηνο του 2021 (Τ3/2021) μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021. Εισφορές για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία καταβολής τους δε θα εισπράττονται εκτός του Διαδικτυακού Συστήματος SISnet.


Δεν υπάρχουν σχόλια: