Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Μάκης Ρουσής. Από την Πάφο προς το Ευρωκοινοβούλιο


 
Η Πάφος μπορεί να έχει τον δικό της Ευρωβουλευτή. Τον Μάκη Ρουσή υποψήφιο στις επερχόμενες Ευρωεκλογές 2014 της συνεργασίας ΕΔΕΚ – Οικολόγοι. Η δράση του κ. Ρουσή και η ανάμειξή του στα κοινά είναι γνωστή και πετυχημένη. Έχει την διάθεση αλλά και την πείρα και μπορεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Ευρωκοινοβούλιο.Η θέση του ευρωβουλευτή ΔΕΝ είναι σ΄ ένα γραφείο στις Βρυξέλλες αλλά ανάμεσα στους πολίτες.. να μεταφέρει τον παλμό και τις σκέψεις τους στο ευρωκοινοβούλιο..να  πληροφορεί αποτελεσματικά  για τα ευρωπαϊκά προγράμματα απασχόλησης και τους τρόπους απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων , μέσα από περιφερειακές συσκέψεις και συναντήσεις…
Γι΄ αυτή την αμφίδρομη σχέση παλεύουμε.


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης
Μάκη Ρουσή

Δεν είναι αυτή την Ευρώπη που θέλουμε..
Θέλουμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς...της κοινωνικής ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής..την Ευρώπη που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια..
Γι’ αυτά Αγωνιζόμαστε...


Οι Ευρωεκλογές 2014 έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για τέσσερεις βασικούς λόγους.
1. Την ανάγκη νέας ευρωπαικής κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής
2. Την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
3. Tην ενίσχυση των θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών.
4. Την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος με βάση τις αρχές και τις αξίες της Ε.Ε..

Τα πιο πάνω σοβαρά θέματα απασχολούν τον ευρωπαίο πολίτη και είναι συνυφασμένα με την αγωνία για το παρόν και το μέλλον της Κυπριακής και της  ευρωπαϊκής κοινωνίας
1.Κοινωνικός τομέας – Καθημερινή ζωή
Θέλουμε την Ευρώπη της Αλληλεγγύης...της Κοινωνικής συνοχής και της Ανθρωπιάς..
Προτείνουμε την δημιουργία ευρωπαϊκού προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας, που να αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα όπως:
-Απορρόφηση κονδυλίων για ενίσχυση της  δημόσιας υγείας,
- Θέσπιση νομικού πλαισίου για ασφάλεια και βιωσιμότητα των συντάξεων,
-Ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση για διασφάλιση της πρώτης κατοικίας. 
-ενίσχυση επιδομάτων για τις πολυμελής οικογένειες και στις μονογονεϊκές οικογένειες .
-Θέσπιση ευρωπαϊκού σχεδίου για νομοθετική  ρύθμιση του κατώτατου μισθού
-Διασφάλιση ελάφρυνσης των  βαρών των νοικοκυριών από τόκους – επιβαρύνσεις  στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.
-Επιχορήγηση στην αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες.2. Οικονομική κρίση – Ανάπτυξη.
Η διαχείριση της κρίσεως χρέους που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορεί να γίνει με μνημόνια με όρους ακραίας λιτότητας, εκποίησης του κρατικού πλούτου, εκθεμελίωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και κατάργησης του κράτους πρόνοιας.  Αυτές οι πολιτικές βρίσκονται σε κάθετη αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και όχι μόνο δεν αποτελούν  τη θεραπεία στην κρίση αλλά οδηγούν τις χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί, σε μόνιμη ύφεση, φτώχεια, απώλεια κρατικής κυριαρχίας.
Προτείνουμε την κατάργηση της ΤΡΟΙΚΑΣ από τα προγράμματα στήριξης και τη δημιουργία σωστού εργαλείου για την διαχείριση των οικονομικών κρίσεων στην Ευρώπη, με την ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο σχεδιασμό, έγκριση, παρακολούθηση των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης, ώστε να είναι οικονομικά αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια.
Για την καλύτερη αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η λήψη μέτρων σε θέματα όπως  η καταπολέμηση της ανεργίας, η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η μείωση του δημόσιου χρέους  με την αύξηση παραγωγικότητας του Δημόσιου τομέα και η τόνωση της ανάπτυξης.

-Αποτελεσματική πληροφόρηση  για τα ευρωπαϊκά προγράμματα απασχόλησης και τρόπων απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων , μέσα από περιφερειακές συσκέψεις και συναντήσεις, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες της Κύπρου για  τον τρόπο αξιοποίησης τους
-Η εργοδότηση κοινοτικών σε κλάδους επαγγελμάτων, οι οποίοι παρουσιάζουν υπεράριθμο ποσοστό ανέργων θα πρέπει να γίνεται κάτω από πολύ αυστηρά κριτήρια
- Χαμηλότοκα δάνεια σε νέους επιστήμονες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε κλάδους της ειδικότητας τους.
- Η αξιοποίηση κλάδων με μεγάλη δυναμική και προοπτική, όπως η πράσινη οικονομία, όπου εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πολλές  θέσεις εργασίας μέχρι το 2020.

-Επιπλέον οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε. προς την κατεύθυνση των επενδύσεων σε τομείς Έρευνας και Καινοτομίας σε χώρες οι οποίες διανύουν περίοδο οικονομικής κρίσης.
-Επιτάχυνση της  εφαρμογής  ειδικού νόμου στην  Ε.Ε. ο οποίος να  προωθεί  τα συμφέροντα  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
-Παροχή απεριόριστης ρευστότητας στις Τράπεζες, ώστε  να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά.
- Κατάργηση της ΤΡΟΙΚΑΣ από τα προγράμματα στήριξης και ανάληψη επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων των ευρωπαϊκών τραπεζών  από την ευρωπαϊκή επιτροπή .
-Ρύθμιση ορίου στα μπόνους των τραπεζιτών
-Να δοθούν εγγυήσεις στις καταθέσεις των πολιτών από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα
-Ενίσχυση της ευρωπαϊκής επίβλεψης και εποπτείας των τραπεζών.
Στα θέματα που θα αφορούν την μείωση του Δημόσιου χρέους οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες :
-Προστασία της πρωτογενούς μας παραγωγής, όπως είναι τα γεωργικά, αγροτικά και άλλα προϊόντα, που σχεδόν έχουν εκμηδενιστεί λόγω της αφορολόγητης εισαγωγής των ίδιων προϊόντων από ξένες χώρες.
-Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και υποστήριξη της ανάπτυξης στους τομείς του  τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
-Στη Δημόσια Υπηρεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης, που βασικό στόχο θα έχει την αύξηση της παραγωγικότητας και την ορθότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων..

3. Ανθρώπινα Δικαιώματα
Θέλουμε την Ευρώπη που σέβεται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και τις αρχές της ελευθερίας.

Προτείνουμε την ενίσχυση του χάρτη θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών με σημαντικά θέματα όπως:

-Εισαγωγή προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου ευρείας κλίμακας για θέματα σοβαρών ασθενειών.
- νομοθετική ρύθμιση δικαιώματος ελευθέριας στην αναζήτηση πληροφοριών στο  διαδίκτυο
-Εισαγωγή προγραμμάτων  που να ενθαρρύνουν την εργοδότηση των ατόμων με αναπηρίες.
-Ενίσχυση δικαιωμάτων εργαζόμενης μητέρας
- νομοθετική ρύθμιση εναντίον της ιδιωτικοποίησης της χρήσης νερού (ύδρευση, άρδευση).

4. ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Προτείνουμε η στρατηγική επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος να βασίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και κεκτημένο, που έχει σαν βάση τον κώδικα αξιών και αρχών στις οποίες είναι θεμελιωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντικότερη αξία  τη διασφάλιση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να πιέσει την Τουρκία να συμμορφωθεί με τους κανόνες του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και σαν πρώτο μέτρο να αναγνωρίσει άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία και  να σταματήσει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους του οργανισμού .

Δεν υπάρχουν σχόλια: