Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ο ΣΟΔΑΠ στηρίζει τους ανέργους


Ο ΣΟΔΑΠ Λτδ θέλοντας να στηρίξει το κράτος στην προσπάθειά του για παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας στους άνεργους νέους του τόπου μας, συμμετέχει στα Σχέδια Τοποθέτησης Άνεργων Νέων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δίνοντας την ευκαιρία σε 13 άνεργους νέους να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα.
 

Μέσω του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προχωρεί στην πρόσληψη πέντε νέων πτυχιούχων επιστημόνων προσφέροντας την ευκαιρία σε πτυχιούχους Οινολόγους, Χημικούς Μηχανικούς, Χημικούς, Γεωπόνους, καθώς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς να εργαστούν στο Οινοποιείο που διατηρεί στο χωριό Στρουμπί της επαρχίας Πάφου και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή πείρα που θα τους βοηθήσει στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Παράλληλα, με το Σχέδιο Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι διετούς διάρκειας για απόκτηση εργασιακής πείρας, παρέχει τη δυνατότητα σε 8 άνεργους νέους να εργαστούν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.