Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Η Ηλέκτωρ δίδει απαντήσεις σε δημοσιεύματα για το ΧΥΤΑΑπορρίπτει τα περί χαμηλότερων προσφορών και καθορισμό ευνοϊκών για την ίδια τεχνικών προδιαγραφών στη διαδικασία για την ανάθεση του ΧΥΤΑ Κόσιης, η εταιρεία Ηλέκτωρ.Σε ανακοίνωση, με αφορμή δημοσιεύματα για το άνοιγμα των σφραγισμένων φακέλων των οικονομικών προσφορών, όλων όσοι συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάληψη του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου», η εταιρεία κάνει λόγο για «αναληθείς αναφορές» στον κυπριακό Τύπο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι:

1. ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - CYBARCO Ltd.

2. IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD- GESENU SpA

3. CONSORTIUM STRABAG-SAUBERMACHER-HEILIT UMWELTTECHNIC-NEMESIS

4. DANECO SpA-TERNA ENERGY SA-TERNA SA

Όπως αναφέρει, μετά το στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών αποκλείστηκαν τα σχήματα CONSORTIUM STRABAG-SAUBERMACHER-HEILIT UMWELTTECHNIC-NEMESIS και IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD- GESENU SpA, και στο επόμενο στάδιο, που ήταν αυτό του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, είχαν δικαίωμα συμμετοχής μόνον τα σχήματα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - CYBARCO Ltd. Και DANECO SpA-TERNA ENERGY SA-TERNA SA, που «οι τεχνικές τους προσφορές αξιολογήθηκαν ότι ανταποκρίνονταν στις προϋποθέσεις που ορίζονταν στη σχετική προκήρυξη».

Με βάση τα ανωτέρω, αναφέρει η εταιρεία Ηλέκτωρ, «η αναφορά σε δήθεν χαμηλότερες προσφορές είναι παραπλανητική, διότι αποτελεί προϋπόθεση η τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζομένου να είναι κατ’ αρχήν συμβατή με τους όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής, ως ορίζονται σχετικά».

«Στην επόμενη φάση, δηλαδή αυτή του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών συμμετέχουν μόνον τα σχήματα που οι φάκελοι των τεχνικών τους προσφορών αξιολογήθηκαν από την επιτροπή ως κατάλληλοι και επαρκείς σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά στην προκήρυξη» προσθέτει.

«Η σύγκριση μεταξύ των οικονομικών προσφορών των Κοινοπραξιών ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - CYBARCO Ltd., IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD/ GESENU SpA, και CONSORTIUM STRABAG-SAUBERMACHER-HEILIT UMWELTTECHNIC-NEMESIS είναι αλυσιτελής, αφού δεν είναι εφικτή η σύγκριση οικονομικής προσφοράς σχήματος που παραμένει μετά την τεχνική αξιολόγηση στη διαγωνιστική διαδικασία με οικονομική προσφορά σχήματος, που έχει ήδη αποκλειστεί», όπως αναφέρει.

Οι μόνες συγκρινόμενες προσφορές μεταξύ τους, κατά την Ηλέκτωρ, είναι αυτές των σχημάτων που προκρίθηκαν μετά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, δηλαδή οι προσφορές των DANECO SpA-TERNA ENERGY SA-TERNA SA, (181 εκατ. €) ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - CYBARCO Ltd. (134,95 εκατ. €).

«Οι αναφορές σε καθορισμό ευνοϊκών για την κοινοπραξία μας τεχνικών προδιαγραφών αποκλείοντας ως εκ τούτου όλους τους άλλους υποψήφιους, είναι επίσης αβάσιμες και παραπλανητικές. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευνοούσαν την ευρύτατη συμμετοχή, αφού έθεταν ως προϋπόθεση οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία να έχουν κατασκευάσει κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, τουλάχιστον ένα έργο παρόμοιας φύσεως, δηλαδή μονάδα αερόβιας επεξεργασίας απορριμμάτων και μεγέθους με το έργο» αναφέρει η Ηλέκτωρ.


κυπε