Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Μεγάλη προσφορά για μοριακή εξέταση (RT-PCR) COVID-19 σε φοιτητές εξωτερικού

 

Προσφορά για παροχή μοριακής εξέτασης (RT-PCR) COVID-19 σε φοιτητές εξωτερικού ...

  Για ραντεβού επικοινωνήστε

Λευκωσία €35 Mendel Center f.B.S. και Δρ Π. Νεοφύτου Χημείο Δρα Παύλου Νεοφύτου 5 Κίμωνος, 2405 Έγκωμη Τηλ. 22 664104 Κιν. 9 308326 Εmail: covid@mendelcenter.org

Λεμεσού €45 Mendel Center f.B.S. και Χ. Παμπακερίδης Χημείο Χρήστου Παμπακερίδη Οδός Πάφου 13, 3052 Λεμεσός Τηλ. 25 560001 Εmail: pampas@cytanet.com.cy

Πάφου €45 Mendel Center f.B.S. και Θεοδόσης Κ.  Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων Τηλ. 96 767685 Εmail: cyprusaphroditeevents@protonmail.com

Υπογραφή, Δρ Παύλος Νεοφύτου, Μ.Α., Ph.D. (Cambridge), MRSC, CSci, FIBMS, EuSpLM Διευθυντής


Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: