Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Καλλιέργεια της Πολυγλωσσίας/Διγλωσσίας στο Κυπριακό Σχολείο με την Δρ. Ελένη Κυρατζή

Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς για τη μελέτη των εννοιών της Πολυγλωσσίας και της Διγλωσσίας φαίνεται να συγκλίνουν στην άποψη ότι η Διγλωσσία/Πολυγλωσσία είναι φαινόμενο αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν τη γενικότερη γνωστική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. (Κυρατζή, 2008).

 

Στην πολυπολιτισμική Κύπρο του Σήμερα, διαφορετικές γλωσσικές ομάδες παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία κατακλύζουν το Κυπριακό Δημόσιο Σχολείο. Η εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά είναι πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Αναλυτικού προγράμματος του Δημόσιου Σχολείου, το οποίο απευθύνεται προς όλους τους μαθητές , χωρίς να λαμβάνει υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες και το γλωσσικό υπόβαθρο των παιδιών.

 

  Πιστεύω ότι κατ αρχήν θα πρέπει να διαφοροποιηθεί μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος με τρόπο συμπεριληπτικό των πολύγλωσσων/δίγλωσσων παιδιών. Σε κάθε θέμα του Α.Π. θα πρέπει να συμπεριληφθούν Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας για την πιο πάνω κατηγορία παιδιών.

Η ανάγκη για διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου αναλυτικού με εξειδικευμένους στόχους και δραστηριότητες είναι επιτακτική.

Τάξεις πλούσιες σε πολυπολιτισμικό περιεχόμενο θα βοηθούσαν στην καλλιέργεια της γνωριμίας με κουλτούρες και γλώσσες των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Εικόνες, κείμενα λογοτεχνικά και ποίησης, παζαράκια, ταινίες, συνταγές, θεατρικά  κ.α. από την/τις χώρες προέλευσης των παιδιών διαμορφώνουν ένα πληθωρικό αναγνωστικό περιβάλλον που αναπτύσσει τις δύο ή πιο πολλές γλώσσες των παιδιών.

Καταλήγοντας, η ανάγκη για συστηματικές μεταρρυθμίσεις στο υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία είναι πιο άμεση και καίρια από ποτέ υπό το πρίσμα της εισαγωγής μεγάλου αριθμού παιδιών στο Κυπριακό Δημόσιο Σχολείο.

 

Δρ. Ελένη Κυρατζή

Phd in Bilingualism

University of Manchester, UK.

Δεν υπάρχουν σχόλια: