Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Συνάντηση του CFA Society Cyprus με την Πρόεδρο της Βουλής

Τις προτεραιότητές του παρουσίασε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus) σε συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου.

Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο και εποικοδομητικό κλίμα, με τα μέλη του Συνδέσμου να δηλώνουν και δια ζώσης την ετοιμότητα τους να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί αναγκαία, κυρίως σε θέματα στα οποία αναλαμβάνει δράση ο CFA Cyprus.

Όπως δήλωσαν η Πρόεδρος του CFA Society Cyprus Ελένη Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής CFA Cyprus Advocacy Ζήνων Παπαφιλίππου, κατά τη συνάντηση ανέλυσαν τους στόχους του Συνδέσμου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους τρεις πυλώνες δράσης του Συνδέσμου: την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, την προώθηση της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού, μέσω τεχνοκρατικής υποστήριξης στις τοπικές Αρχές και την ανάπτυξη επαγγελματιών με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αριστείας.

Ταυτόχρονα, ως μέλος της παγκόσμιας κοινότητας του CFA, ο Σύνδεσμος αναφέρθηκε και στους τρόπους αξιοποίησης των διασυνδέσεών του με το γραφείο του CFA Institute στις Βρυξέλλες, με στόχο την προσφορά τεχνογνωσίας στη διαμόρφωση των τοπικών νομοθεσιών, για εναρμόνιση της Κύπρου με τον αυξανόμενο αριθμό οδηγιών και νομοθετημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις τρέχουσες δράσεις του Συνδέσμου για ενημέρωση και προώθηση του Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP) στην κυπριακή αγορά, ως συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής παροχής (μέρος του 3ου πυλώνα), καθώς και στην πρόθεση του CFA να συνδράμει σε σχέδια δράσης για ενίσχυση της παρουσίας γυναικών στον χρηματοοικονομικό τομέα, μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus) είναι ο τοπικός σύνδεσμος στην Κύπρο του Ινστιτούτου CFA, το οποίο εδρεύει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και αριθμεί πάνω από 168.000 μέλη σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας σε εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, κατόπιν απαιτητικών εξετάσεων, την κορυφαία πιστοποίηση CFA (Chartered Financial Analyst).

Οι εγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές είναι οι πλέον καταρτισμένοι επαγγελματίες σε θεωρητικό, αλλά και πρακτικό επίπεδο, για να ασχολούνται με θέματα σχετικά µε τη χρηματοοικονομική επιστήμη και, ειδικότερα, τις επενδύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: