Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Διεθνής Διάκριση για την Ογκοπλαστικό Χειρουργό Δρα Γεωργία Κουλέρμου

Ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη της Xειρουργικής ανεβάζει την Κύπρο η Ογκοπλαστικός, Δρ. Γεωργία Κουλέρμου, η οποία διακρίθηκε στο Διεθνές Συνέδριο Μαστού 2022, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο.

 

Συγκεκριμένα η Δρ. Κουλέρμου βραβεύθηκε για μια δική της τεχνική, με την ονομασία “Triple Flap”, η οποία συνδυάζει την ανόρθωση του μαστού και τη μαστεκτομή με διατήρηση της θηλής.

 

Η τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος, αφού μπορεί να καλύψει αδυναμίες άλλων τεχνικών στη χειρουργική των μεγάλων και πτωτικών μαστών. Ειδικότερα, η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που θέλουμε να διατηρήσουμε τη θηλή σε μια μαστεκτομή, όπου ο μαστός είναι χαλαρός, πτωτικός ή η γυναίκα έχει πολύ μεγάλο στήθος.

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά στη παγκόσμια βιβλιογραφία παρουσιάζεται το επίτευγμα αυτό, αφού μέχρι σήμερα δεν υπήρχε οποιαδήποτε τεχνική που να μπορεί να διατηρήσει τη θηλή, σε τέτοιες περιπτώσεις.

 

«Περιέγραψα την βραβευθείσα τεχνική πριν από περίπου 6 χρόνια και την έχω δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δρ. Κουλέρμου, η οποία υπέδειξε παράλληλα ότι η επέμβαση αυτή μειώνει τις επιπλοκές και ταυτόχρονα δίνει στη μαστεκτομή εικόνα αισθητικής ανόρθωσης του μαστού.

 

Η Πλαστικός και Ογκοπλαστικός Χειρουργός Δρ. Γεωργία Κουλέρμου εξετάζει στο ιατρείο της στη Λεωφόρο Προδρόμου 65 και στο Αμερικανικό Κέντρο Μαστού στην Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 99657810 και 22476804.

Δεν υπάρχουν σχόλια: