Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ο Καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Άλλη μια σημαντική διάκριση προστίθεται στο ενεργητικό του Ινστιτούτου Κύπρου, με την εκλογή του  Καθηγητή του ΙΚυ Θεόδωρου Ζαχαριάδη, στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

 

Η νέα ηγεσία επιλέχθηκε κατά την τελευταία συνεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, με την Καθηγήτρια Claire Dupont, από το βελγικό Πανεπιστήμιο της Ghent, να αναλαμβάνει την προεδρία. Ο Καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου, Θεόδωρος Ζαχαριάδης και ο Δρ Louis Meuleman, Επισκέπτης Καθηγητής στο βελγικό Πανεπιστήμιο του Leuven, αναλαμβάνουν την αντιπροεδρία του Οργανισμού.

 

Η εκλογή του καθηγητή Ζαχαριάδη στη θέση αυτή αποτελεί ύψιστη τιμή για τον ίδιο, το Ινστιτούτο Κύπρου και τη χώρα μας, καθώς και αναγνώριση του σπουδαίου έργου που επιτελείται στο ΙΚυ.

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) έχει έδρα την Κοπεγχάγη και σε αυτόν συμμετέχουν 32 χώρες-μέλη και 6 συνεργαζόμενες. Η αποστολή του είναι να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για το περιβάλλον και να συνδράμει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πτυχής, σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ο Οργανισμός συμβουλεύει κατά κύριο λόγο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – αλλά και τις χώρες-μέλη του.  

Η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΟΠ γνωμοδοτεί σχετικά με τη στρατηγική του Οργανισμού και παρέχει συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΟΠ, επί οποιουδήποτε επιστημονικού θέματος αφορά τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 15 έως 20 ανεξάρτητους επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μετά από ανοικτή πανευρωπαϊκή διαδικασία προκήρυξης και επιλογής, με σκοπό τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει και με την επιλογή του Καθηγητή Ζαχαριάδη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Κύπρου ως προσωρινού Διευθυντή του νέου  Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογικής Πολιτικής & Καινοτομίας (STeDI), που αποτελεί το πέμπτο Ερευνητικό Κέντρο του Ινστιτούτου. Το Κέντρο αυτό έχει διεπιστημονικό περιεχόμενο και στοχεύει στη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας με τη διαμόρφωση πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: