Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον κατώτατο μισθό

Σύμφωνα με το τμήμα εργασιακών σχέσεων, με βάση το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022 που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, καθορίζεται ο εθνικός κατώτατος μισθός. Σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα:

Κάθε εργοδοτούμενος ο οποίος/ η οποία εργάζεται με πλήρη απασχόληση πρέπει να λαμβάνει αρχικό μηνιαίο μισθό ο οποίος να ανέρχεται τουλάχιστον στα €885 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται τουλάχιστον στα €940 ακαθάριστα.

Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση του εν λόγω Διατάγματος.

Οι διατάξεις του εν λόγω Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία, καθώς και για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020.

 

Βάσει του διατάγματος αυτού,  μπορούν να αποκοπούν στον μισθό του εργαζόμενου 15% για διατροφή και 10% για διαμονή. Αυτό γίνεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου. 

 

Σχετικά με την καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων, σύμφωνα με την ΟΕΒ, εάν γίνει αποκοπή 15% για διατροφή ή 10% για διαμονή, ή και τα δύο μαζί θα καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις -15%, ή -10% ή και τα δύο μαζί,  δηλαδή -25%.

Για παράδειγμα, εάν ο μισθός είναι 940 ευρώ ακάθαρτα και γίνουν αποκοπές και για διαμονή και για διατροφή, αυτό σημαίνει πως ο μισθός του υπαλλήλου από 940 ευρώ θα μειωθεί κατά 25% και θα  είναι 705 ευρώ. Αυτό θα είναι και το ποσό που θα δηλωθεί στις κοινωνικές ασφαλίσεις.  

Να σημειωθεί ότι, σήμερα έγινε μια συζήτηση - ενημέρωση γύρω και από το θέμα αυτό, καθώς και άλλων εργασιακών θεμάτων σε συνάντηση, στην Πόλη Χρυσοχούς,  μεταξύ του ΣΙΚΑΠ με της ΟΕΒ. Αναμένεται να διοργανωθεί σεμινάριο στην Πάφο για εργασιακά θέματα. Ένα πολύ βασικό ζήτημα είναι η μονάδα του 10%. Σύντομα ο ΣΙΚΑΠ θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις,  διότι πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις.   

Ο ΣΙΚΑΠ συνεχίζει να ενημερώνει τα μέλη του και γενικά τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής επί των προβλημάτων που έχουν προκύψει αλλά και όσα γίνονται για να αντιμετωπιστούν. 


 

 Για να δείτε το Διάταγμα πατήστε ΕΔΩ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: