Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Ημερίδα Ινστιτούτου Κύπρου και Ιταλικής Πρεσβείας


Το Ινστιτούτο Κύπρου, με την υποστήριξη της Ιταλικής Πρεσβείας στη Λευκωσία, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών στην Πολιτιστική Κληρονομιά (ITABC-CNR) και οι ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο: Μια ιστορία φιλίας και καρποφόρας συνεργασίας».


Η ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου, διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πολιτιστικής, επιστημονικής, τεχνολογικής και εκπαιδευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου. Σκοπός της ημερίδας ήταν να παρουσιάσει την μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Κύπρου  και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών στην Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά και να τονίσει την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της συνεργασίας, υπό το φως μιας πιθανής ευοίωνης επανένωσης του νησιού, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα για την ψηφιοποίηση ολόκληρης  της αστικής δομής της Λευκωσίας.

Ομιλητής στην Ημερίδα ήταν ο Paolo Mauriello, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής  στο Πανεπιστήμιο του Molise, στην Ιταλία, και Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών στην Πολιτιστική Κληρονομιά του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας. Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών στην Πολιτιστική Κληρονομιά (ITABC-CNR) ιδρύθηκε το 1981 και έχει έδρα του τη Ρώμη. Κύριοι ερευνητικοί στόχοι του είναι η γνώση, καταγραφή, διατήρηση,  παρακολούθηση και αξιοποίηση της περιοχής, περιλαμβανομένων της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της. Το ITABC-CNR καθορίζει, υλοποιεί και βελτιστοποιεί νέες μεθοδολογίες και τεχνολογίες ανάλυσης, με σκοπό  την ανάπτυξη στρατηγικών για καινοτόμες ερευνητικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην προληπτική διατήρηση και διαχείριση των πολιτιστικών πόρων.