Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Αυτές είναι οι διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας για τις χαλαρώσεις των μέτρων

Διευκρινίσεις για τις χαλαρώσεις των μέτρων, που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου, δίνει το Υπουργείο Υγείας με ανακοίνωσή του.

Σε σχέση με την αποστολή sms, προστίθεται στην Κατηγορία 5 η μετακίνηση για σκοπούς επίσκεψης σε οίκους ευγηρίας ή δομές φροντίδας και φιλοξενίας ευπαθών και ευάλωτων ομάδων.
Για μετακίνηση για σκοπούς ατομικής άθλησης/προπόνησης σε γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλες κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και μονοπάτια της φύσης, αποστέλλεται γραπτό μήνυμα επιλέγοντας την Κατηγορία 6.
Για τα ανήλικα άτομα που δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον γονέα/νόμιμο κηδεμόνα ενυπόγραφη βεβαίωση για τη μεταφορά του παιδιού στον χώρο άθλησης/προπόνησης.
Για μετάβαση πολιτών σε οργανωμένα παζαράκια σε υπαίθριες αγορές, αποστέλλεται SMS επιλέγοντας την Κατηγορία 2.
Για μετάβαση σε χώρους εικαστικών τεχνών και γκαλερί, απαιτείται η αποστολή sms επιλέγοντας την Κατηγορία 9.
Σε σχέση με τη λειτουργία κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, αναφέρεται ότι στη βάση πρωτοκόλλου και οδηγιών που θα εκδοθούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων όλων των αθλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα μεγέθη των αθλητικών κλειστών χώρων.
Συγκεκριμένα, η εκγύμναση θα γίνεται μόνο για σκοπούς ατομικής εκγύμνασης με προσωπικό γυμναστή τηρουμένων των αποστάσεων. Επίσης, σε κλειστές αθλητικές αίθουσες μέχρι 80 τ.μ. η εκγύμναση θα γίνεται με δύο άτομα συμπεριλαμβανομένου του γυμναστή (ένας προς ένα).
Σε κλειστές αθλητικές αίθουσες πέραν των 80 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ., φυσική παρουσία 3 ατόμων (1 προς 2 αθλούμενους). Σε κλειστές αίθουσες ενιαίου χώρου πέραν των 200 τ.μ. φυσική παρουσία 5 ατόμων (1 προς 4 αθλούμενους).
Σημειώνεται ότι οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες που μεταφέρουν τα ανήλικα παιδιά τους για σκοπούς δραστηριότητας, η οποία επιτρέπεται σύμφωνα με το Διάταγμα (προπόνηση, σε φροντιστήρια, εκπαιδευτικά κέντρα, ωδεία, κοκ), οφείλουν να προσκομίζουν αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας και ώρας δραστηριότητας του παιδιού, καθώς και το Έντυπο Β.
Σε σχέση με τη λειτουργία των ωδείων, φροντιστηρίων, εκπαιδευτικών κέντρων και τα άλλα απογευματινά μαθήματα, αναφέρεται ότι αυτή θα γίνεται με φυσική παρουσία μέχρι δύο (2) ατόμων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτικού, δηλαδή ένας/μια μαθητής/μαθήτρια και ένας/μια εκπαιδευτικός.
Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του 1 προς 1, οι περιπτώσεις όπου οι μαθητές είναι αδέρφια.
Σημειώνεται ότι «η διενέργεια τεστ (PCR ή rapid test) είναι υποχρεωτική αρχικά για όλους τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν από την 1η Μαρτίου (ωδεία, φροντιστήρια, εκπαιδευτικά κέντρα, γυμναστήρια, σχολές χορού, αθλητικές εγκαταστάσεις, κοκ)».
Στη συνέχεια, σε εβδομαδιαία βάση, είναι υποχρεωτική η διενέργεια εξέτασης των εργαζομένων, όπως ισχύει για τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε επιχείρηση, προστίθεται.
Για τις προπονήσεις και τους αγώνες των ομαδικών αθλημάτων Γ’ Κατηγορίας, διευκρινίζεται ότι επιτρέπονται υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ομαδικά πρωταθλήματα Κατηγοριών Α και Β, και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ΚΟΠ και του ΚΟΑ.
Νοείται ότι τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο, ενώ η χρήση αποδυτηρίων επιτρέπεται μόνο την ημέρα των αγώνων. Οι αθλητές και το προπονητικό και βοηθητικό προσωπικό των ομάδων οφείλουν να υποβάλλονται σε τεστ (PCR ή rapid test) εβδομαδιαία.
Επιτρέπεται επίσης η προπόνηση των αθλητών ομάδων που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ομαδικών αθλημάτων με τη συμμετοχή μέγιστου αριθμού πέντε (5) ατόμων, περιλαμβανομένου του προπονητή/γυμναστή (4+1), και μέγιστο αριθμό τριών (3) ομάδων ανά γηπεδική εγκατάσταση.
Οι αθλητές και το προπονητικό και βοηθητικό προσωπικό των ομάδων οφείλουν να υποβάλλονται σε τεστ (PCR ή rapid test) εβδομαδιαία.
Την ευθύνη για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και αρμόδιες Ομοσπονδίες.
Σε σχέση με την υποχρέωση για υποβολή σε rapid test αντιγόνου, αναφέρεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις/κλάδους που επαναλειτουργούν από την 1η Μαρτίου, οφείλουν να υποβληθούν σε εξέταση rapid test αντιγόνου, πριν την επιστροφή τους στον χώρο εργασίας τους, είτε δωρεάν μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας, είτε ιδιωτικά με ιδία έξοδα.
Σημειώνεται ότι και οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό σχολικών μονάδων που θα επαναλειτουργήσουν την 1η και 8η Μαρτίου, οφείλουν να προσκομίσουν αρνητικό αποτέλεσμα από rapid test.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις/κλάδους οφείλουν να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο rapid test αντιγόνου.
Για τους κλάδους του πολιτισμού που επαναλειτουργούν από την 1η Μαρτίου, αναφέρεται ότι αυτοί είναι οι χώροι εικαστικών τεχνών και οι γκαλερί, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων του Υπουργείου Υγείας.
Σε σχέση με την επαναλειτουργία με φυσική παρουσία των μαθητών των σχολικών μονάδων το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων με φυσική παρουσία των μαθητών θα γίνει σε δύο φάσεις:
1. Από την 1η Μαρτίου, επαναλειτουργούν οι Α’ και Β’ Τάξεις των δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, τηρουμένου του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου.
2. Από τις 8 Μαρτίου, επαναλειτουργούν όλες οι τάξεις των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων, τηρουμένου του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό των σχολικών μονάδων οφείλουν να υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου πριν την επιστροφή τους στον εργασιακό τους χώρο. Η εξέταση με rapid test είναι υποχρεωτικό να επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος. Η διενέργεια τεστ συστήνεται για τους μαθητές, ωστόσο είναι προαιρετική.


κυπε

Δεν υπάρχουν σχόλια: