Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε διάφορα προϊόνταΤο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:


1. Δερμάτινο καπέλο με την επωνυμία «Rydale» και με κωδικό 10H23. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

2. Δερμάτινη ζώνη επωνυμίας «Oxxo design», με κωδικό 746BS. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει αζωχρωστικές, οι οποίες απελευθερώνουν την καρκινογόνο ουσία βενζιδίνη σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

3. Περιδέραιο επωνυμίας «Oxxo design», με κωδικό 781NS. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε μόλυβδος, ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

4. Κόλλα στιγμής με την ονομασία «Extra Strong Super Glue» και με Barcode 5901785365375. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει χλωροφόρμιο, ουσία η οποία είναι ύποπτη καρκινογένεσης, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

5. Δερμάτινο παντελόνι επωνυμίας «Distler Original» με Barcode 1903723110447. Το προϊόν είναι ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

6. Παιδικό σετ παιχνιδιού (όπλο) ονομασίας «Super Gun Armament», με κωδικό 12065. Το προϊόν είναι κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

7. Παιδικό σετ παιχνιδιού (όπλο) ονομασίας «Police Super Power», με κωδικό 12059. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

8. Παιδικό σετ παιχνιδιού επωνυμίας «Happy day», με κωδικό No. 12131. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

9. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Magically Fairies», με κωδικό 12123. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

10. Κόλλα στιγμής επωνυμίας «Saratoga», με Barcode: 8005860571716. Το προϊόν είναι ιταλικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει την επικίνδυνη ουσία τολουόλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.κυπε