Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Διεθνής διάκριση Κυπριακής Δικηγορικής Εταιρείας


Το διεθνές δίκτυο επαγγελματικών συμβούλων Geneva Group International - το μεγαλύτερο διαθεματικό δίκτυο δικηγόρων, λογιστών, συμβούλων επιχειρήσεων στον κόσμο - εξέλεξε πρόσφατα μεταξύ 700 γραφείων σε 120 χώρες την Κυπριακή δικηγορική εταιρεία Μ. ΗΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε, ως τη Δικηγορική Εταιρεία της Xρονιάς 2016.

Ανακοινώνοντας τη διάκριση στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου στην Bangkok Ταϋλάνδης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου κ. Michael Reiss von Filski, ανέφερε ως λόγο βράβευσης της Εταιρείας τον απαράμιλλο επαγγελματισμό και το υψηλό ήθος με τα οποία η Εταιρεία χειρίζεται διαχρονικά τις υποθέσεις των πελατών της.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση ο ιδρυτής της Εταιρείας πρώην Υπουργός κ. Μάριος Ηλιάδης, ανέφερε ότι η όποια τιμή απονέμεται στην Εταιρεία, ανήκει πρωτίστως στην Κύπρο και δευτερευόντως στο σύνολο των επαγγελματικών της συμβούλων (δικηγόρων, λογιστών, συμβούλων επιχειρήσεων), οι οποίοι με τα υψηλά επαγγελματικά τους προσόντα και επίπεδα και τη συνεπή και πειθαρχημένη τους δράση, επανατοποθετούν την Κύπρο στον χάρτη των πιο αξιόπιστων επιχειρηματικών κέντρων του σύγχρονου κόσμου.